سرعت کپی ویندوز را افزایش دهید
سرعت کپی ویندوز را افزایش دهید

clipboard

هرگاه بخـشی از یـک مـتـن یا یـک تـصویـر به مـنظور قرار گـرفتن در بـخش دیگری از هـمان سند و یا در یک بـرنامه دیـگر، سرعت کپی ویندوز را افزایش دهید

کپی

قدم چهارم

Yankee Clipper به صـورت پـیـش فـرض،  همـه چیـز را در مجمـوعه History خـود قرار می دهـد، اما هـمان طور که گفـته شـد، History آن محدود اسـت و لذا در صـورت پـر شدن، این برنامه آیتم های قدیمی تر را با آیتم های جدید جایگزین می کند. اگر باید برخی آیتم ها را به مدت طولانی تری نگه دارید، از قابلیت Boilerplates استفاده کنید. روی یک آیتم کلیک راسـت کرده و از منوی ظاهرشده، گزینه Send to boilerplates را انتخاب کنید. برای دستـرسی به آیتـم هایی که در Boilerplate ذخیره شده اند، روی دکمه ای که در سمت چپ پایین پنجره و بالای کادر زرد رنگ قرار دارد، کلیک کنید.

 

قدم پنجم

اگر یـک Boilerplate کافی نبـود، می­توانیـد Boilerplate های بیشتری داشته باشـید؛ Boilerplate پیـش فرض را باز کـرده و روی یـکی از گروه ها (مانند Text یا Pictures) که در پنجره سمت چپ قرار دارند، کلیک راست کرده و گزینه New Boilerplate را انتخـاب و بـرایش یک نام تعریف کنید. پـس از آن، می توانید با کلیک راست روی یکی از فهرست هایی که در پنجره سمت چپ قرار دارند و انتخاب Switch bolierplate collection یکی از Boilerplateهایی را که می خـواهید، انتخاب کنیـد. boilerplate چندان ظریف نیست، اما کار را انجام می دهد.

 

قدم ششم

عـمـل Paste در Yankee Clipper وجــود نــدارد. در عــوض، آیـتم ها از مـجموعه ها به برنامه های دیـگر انتقال می یابنـد. به عنـوان مثال، برای کپی کردن یک عکس از Yankee Clipper به بـرنـامه Word، برنامه Wordرا باز کنید، نشانگر ورود متـن را در نـقـطه مـوردنظر قـرار داده و به Yankee Clipper بازگردید. عکس را پیدا کرده، روی آن کلیـک راسـت کرده و سپـس گزینه Shoot را از منـوی ظاهر شده انتخاب کنید. هنگامی که به Word برگردیـد، عـکس را در آنجا خواهـید دیـد. اگر Yankee Clipper از پذیرش آیتم های جدید امـتناع کـرد، روی Edit و سـپـس Configuration کلیـک کنـیـد. روی دکـمه Advanced کلـیـک کـرده و سـپـس Periodically re-attach to clipboard را انتخاب کنید.

 

مترجم: حنیف خالقی

منبع : tebyan.net

  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات