درباره تلفن های بی سیم خانگی

درباره تلفن های بی سیم خانگی

شناسه ایمنی

درباره تلفن های بی سیم خانگی

فرکانس مجاز

شناسه ایمنی تلفن بی سیم:

مجهز بودن به شناسه ایمنی از مشخصات مهم تلفن بی سیم مجاز است. این شناسه بین دستگاه ثابت و گوشی بی سیم مشترک است. هر دستگاه تلفن بی سیم از شناسه واحد استفاده می کند. بنابراین گوشی تلفن بی سیم مجهز به شناسه ایمنی عددی فقط با دستگاه ثابت خود ارتباط برقرار می کند که مانع هم شنوایی، شنود یا سرقت بوق توسط سایر استفاده کنندگان تلفن بی سیم می شود و تلفن هایی که فاقد این مشخصه باشند، غیرمجاز محسوب می شوند.

تلفن بی سیم مجاز فاقد هرگونه آنتن هوایی است و آنتن دستگاه ثابت روی آن نصب شده است.

 

توصیه های لازم برای خرید

با توجه به نکاتی که ذکر شد و به منظور جلوگیری از سوء استفاده و زیان احتمالی توجه به موارد زیر توصیه می شود:

- طبق مواد 1، 6 و 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای وارد کردن تجهیزات رادیوئی به کشور، خرید، فروش و استفاده ازدستگاه های فرستنده بی سیم بدون اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

- هنگام خرید از فروشگاه های عرضه کننده تلفن بی سیم حتما فاکتور خرید ممهور به مهر فروشگاه را دریافت نمایید. خریدار و فروشنده به عنوان افرادی که از مشخصات تلفن های بی سیم مجاز و غیرمجاز بایستی آگاهی و اطلاع داشته باشند، ملز م هستند از مجاز بودن آن اطمینان حاصل کرده و فروشنده باید آن را در فاکتور فروش قید نماید تا چنانچه بعدا خلاف آن ثابت شود از طریق اتحادیه صنفی مسئله پیگیری گردد.

لیست برخی از تلفن های بی سیم غیرمجاز

 

منبع : tebyan.net

  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات