هشدار رخنه هرزنامه در ایمیل ها
هشدار رخنه هرزنامه در ایمیل ها

هشدار رخنه هرزنامه در ایمیل ها هشدار رخنه هرزنامه در ایمیل ها

آکاایران: هشدار رخنه هرزنامه در ایمیل ها

آکاایران: چند روزی است که کاربران در میان ای میلهای خود در یاهو با لینک http://www.panews15.net/biz/?news=1453712 مواجه می شوند که آن ها را به سمت سایتی هدایت می کند که عنوان آن در صفحه اصلی شرح چگونگی درآمدزایی یک زن از خانه در شرایط رکود اقتصادی موجود است.

به گزارش ایسنا، این هرزنامه که در حال شیوع از طریق ای میل ها بویژه ای میل های یاهو بوده و در میان کاربران ایرانی هم به سرعت در حال گسترش است، کاربران را به سایت راه های درآمدزایی از محیط خانه را برای افرادی که در شرایط رکود شغل خود را از دست داده اند، هدایت می کند. ضمن آن که با هر کلیک کاربر بر این لینک، این هرزنامه به صورت خودکار برای تمامی مخاطبان آن پست الکترونیک نیز ارسال می شود.

گذشته از محتوای تبلیغی این ضمیمه، تحلیلگران شرکت مک آفی از وجود خطرات امنیتی بالقوه ای در این سایت خبر داده و هشدار داده اند که کاربران باید از این سایت با احتیاط بیش تری استفاده کنند.

.

منبع : gahar.ir

تبلیغات