مورچه ها ابداع کننده اصلی اینترنت!!

آکاایران: دبورا گوردون استاد زیست شناسی و بالاجی پراباکار استاد علوم رایانه می گویند مورچه های قرمز خرمن چین از همان پروتکل کنترل انتقال (TCP) در انتقال غذا بهره مندند که کاربران اینترنت برای مدیریت انتقال داده استفاده می کنند. محققان این ارتباط مورچه ای را «Anternet» خوانده اند.

مورچه ها ابداع کننده اصلی اینترنت!!

مورچه ها ابداع کننده اصلی اینترنت!! مورچه ها ابداع کننده اصلی اینترنت!!

آکاایران: مورچه ها ابداع کننده اصلی اینترنت!!

تصویر رایج از یک کلونی مورچه ای نوعی دیکتاتوری شدید است که هر آن مورچه به یک عمر انظباط و سختگیری محکوم می شود، این استعاره زیبایی است اما واقعیت چیز دیگری است. درحقیقت در یک کلونی مورچه ای هیچ کس مسئول چیزی نیست. درست است که یک ملکه وجود دارد اما او هیچ کاری به جز تخم گذاری انجام نمی دهد.

در مورد بقیه مورچه ها باید گفت هیچ کس تصمیم گیری نمی کند، هیچ کس به دیگری نمی گوید چه بکند و هیچ ناظری در کار نیست. این امر سئوال برانگیز است، چگونه همه می دانند چه کار باید انجام دهند.

پاسخ این است که مانند رایانه ها مورچه ها از الگوریتم استفاده می کنند آن ها یک مجموعه ساده از قوانین را دنبال می کنند که به هر مورچه می گوید: «اگر چنین اتفاقی روی داد این کار را انجام بده.»

.

منبع : gahar.ir

تبلیغات