اشتراک های ماهانه از سرویس های ADSL حذف می شود

آکاایران: تلنا: دستورالعمل نوین ADSL از هفته آینده اجرا وبراساس آن از این پس سرویس ADSL شامل یک هزینه نگهداری ماهانه است و مشترک بسته به ترافیک استفاده شده هزینه می پردازد.
حسن رضوانی معاون رگولاتوری در خصوص زمان اجرایی شدن دستورالعمل نوین ADSL اظهار داشت: از آنجا که در دستورالعمل نوین برای نخستین بار صورت حساب مشترکان ADSL بر مبنای حجم ترافیک استفاده شده محاسبه می شود، اجرای این دستورالعمل نیاز فراهم کردن مقدمات و ایجاد تغییراتی در سیستم صورت حساب گیری شرکت های خدمات دهنده داشت.

اشتراک های ماهانه از سرویس های ADSL حذف می شود

اشتراک های ماهانه از سرویس های ADSL حذف می شود اشتراک های ماهانه از سرویس های ADSL حذف می شود

آکاایران: اشتراک های ماهانه از سرویس های ADSL حذف می شود


معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت های خصوصی مشکلی در ایجاد این تغییرات نداشتند و هم اکنون آماده اجرای دستورالعمل نوین ADSL هستند.
وی ادامه داد: شرکت مخابرات نیز مقدمات اجرای دستورالعمل نوین را فراهم کرده اما در چند استان سیستم هنوز آماده نشده و نمی توانند سرویس را حجمی محاسبه کنند.
رضوانی گفت: از این رو منتظر هستیم که تمام شرکت ها آماده شوند و یکباره زمان اجرای دستورالعمل نوین ADSL را اطلاع رسانی کنیم.
در دستورالعمل جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه سرویس های ADSL تصویب کرده سرویس شامل یک هزینه ماهانه به عنوان هزینه نگهداری است و پس از آن مشترک به هر میزان که ترافیک استفاده کند، هزینه می پردازد.
همچنین در این دستورالعمل برای نخستین بار به عنوان راه حلی برای جلوگیری از دامپینگ در بازار، حداقل تعرفه تعیین شده که حداقل تعرفه ۶۰ درصد کف تعرفه لحاظ شده است.
هم اکنون اغلب سرویس دهی شرکت ها بر اساس سرویس ADSL چند ماهه با حجم ترافیک محدود است (برای مثال ۳ ماهه با ۵ گیگابایت ترافیک) که با اجرای این دستور العمل طرح های سابق ADSL به طرح نوین تغییر می کند.

.

منبع : gahar.ir

تبلیغات