الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644
<div><div>
 الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد

الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد -آکاالگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد

آکاایران: الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد

آکاایران: گوگل همین حالا هم امکانات عجیبی را وقتی عکس ها در شبکه ی عصبی پردازش میشوند نشان میدهد . اما تجربه ی جدیدی این دینامیک را به مرحله ی جدیدی میرساند . با تبدیل عکس به شکلی که سبک نقاشی های استادان قدیمی را تقلید کند . جزئییات این پروژه در روزنامه ی تحقیقی با عنوان الگوریتم های عصبی سبک هنری منتشر شده است. در این روزنامه که توسط گروهی از محققان دانشگاه توبینگن آلمان نوشته شده است آمده " در اینجا ما یک سیستم مصنوعی را معرفی میکنیم که برپایه ی شبکه ی عصبی عمیق است که تصاویر هنری از کیفیت های ادراکی بالا میسازد " .

 الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد

به گزارش آکاایران:
این سیستم از ارائه های عصبی برای جدا کردن و دوباره  مخلوط کردن اجزا و استایل عکس های دلخواه استفاده میکند . و یک الگوریتم عصبی برای ساخت عکس های هنری فراهم میکند . با استفاده از عکسی از یک خیابان در آلمان این تیم توانایی بازسازی  عکس را با سبک بصری وینسنت ون گوگ ، ادوارد مانچ و پیکاسو نشان دادند . هر کدام از عکس های تغییر داده شده ، با دیدی معمولی گویی واقعا توسط این استادان نقاشی شده اند .

 الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد


در طول چند روز گذشته ؛ آندرج کارپاتی ؛ یک دانشجوی دکتری در استانفورد که درباره ی ماشین ها مطالعه میکرد، چند آزمایش را در توئیتر با استفاده از این تکنیک منتشر کرد . و نتایج به طور عالی ای دقیق بودند . کارپاتی از آن موقع همه ی نمونه های آزمایشاتش را با تغییر عکس پاک کرده است، ولی ما تصمیم گرفتیم از چند تا از آزمایشاتش عکس بگیریم . که شامل نقاشی گندالف به یک سبک پیکاسویی نیز میشد.

 الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد


آیا این به این معنی است که با کمی بالا بردن کیفیت ما شاهد کارهای تقلبی ساخته شده با این تکنیک خواهیم بود؟ که ناگهان  در سالهای آینده ظاهر خواهند شد؟ احتمالا نه ، هنوز مساله ی پرده ی نقاشی و نقاشی وجود دارد . ولی این به این معنی است که ماشین ها یک قدم برای خارج کردن مقلدلان نقاشی از صحنه نزدیک شده اند . و به ما پنجره ای برای دیدن این نشان میدهند که چگونه شبکه ی عصبی لمسی ( در این مورد شبکه های لمسی پیچیده ) میتواند دید مارا از دنیا در آینده ی نزدیک تغییر دهند .

 الگوریتم های جدید به عکس ها حالت بازسازی پیکاسویی میدهد


منبع :

تبلیغات