فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

آکاایران: فرانک.آر.پل (FRANK R. PAUL) طراح مجلات عامه پسند بود که  امروزه از او با عنوان «پدر تصویرسازی داستان های علمی-تخیلی» نام می برند. طراحی های او بود که به کالبد نشریات پیشتاز علمی تخیلی آن دوره روح می دمید، مجلاتی همچون: Fantastic Adventures ، Wonder Stories ، Science Fiction و  Amazing Stories. آن هم در نه در دنیای امروز که در آمریکایی که هنوز تلفن پدیده ای شگرف می نمود و پل از روبات ها و سفینه ها و ایستگاه های فضایی و موجودات بیگانه طرح می زد. طرح هایی آن قدر خلاقانه که ری برد بری درباره شان گفته:

به گزارش آکاایران: طرح جلدهای شگفت انگیز پل بود که مسیر زندگی ام  را بالکل عوض کرد.

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی - -آکاادبیات گمانه زن

آکاایران: فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی

تصویر گری پل برای «جنگ دنیاها»

در یکی از فصول کتابی به نام «فرانک.آر.پل: استاد تصویرگری علمی تخیلی» (چاپ شده در سال ۲۰۱۳ توسط انتشارات IDW) حکایت چاپ اولین شماره ی Amazing Stories (نخستین نشریه ای که فقط به ژانر علمی تخیلی متمرکز بود) این چنین نقل شده که:

 فرانک از ۱۹۱۴ به بعد در استخدام هوگو گرنسبک (کسی که جایزه ی سالانه ی داستان های علمی تخیلی به افتخار او هوگو نام گرفته) بود و طبق قاعده طرح جلد و طراحی های داخل صفحات به او سپرده شد. در واقع مجله ی جدید (Amazing Stories) قرار بود که حساب ویژه تری بر این طراحی ها باز کند و بر همین حساب بر خلاف سایر نشریات عامه پسند عین ۹۶ صفحه اش روی کاغذ ضخیم چاپ می شد و جلدش نیز حتی ضخیم تر بود. در حدی که وزن مجله به نیم پوند می رسید و نیم اینچ هم ضخامت داشت. مجله ای که محتوایش آثاری تازه از امثال ادگار آلن پو، ژول ورن و اچ.جی.ولز بود.

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

داستان علمی تخیلی

Amazing Stories به قوت محبوبیت طراحی های پل به فروش ۱۰۰,۰۰۰ نسخه ای هم رسید و  بابت همین تاثیری که او بر ژانر گذاشت و نوآوری هایی که در دوران حرفه ای اش به انجام رسانید، برای همیشه نامش در تالار مشاهیر بزرگان علمی تخیلی ثبت شد. طراحی هایی همه با کمپوزیسیون های اغراق آمیز و رنگ هایی روشن (چه بسا رنگ هایی جیغ) ولی به شدت زیبا و بدیع.

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

هنر و رسانه

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

تصویرسازی

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

سای فای

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

آرشیو

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

نقاشی

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

طراحی

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

ژانر

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

فرانک.آر.پل : پدر تصویرسازی داستان های علمی تخیلی -

.

منبع :

تبلیغات