یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644

Warning: strpos(): Empty needle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tf/includes/content.php on line 644
<div ><p > آکاایران: در آغاز نماهای طولانی از فضاهای بسته و راهروها تلاشی سریع و ساده بود برای فرار کردن از نماهای باز پرهزینه. ابزارهایی کم خرج برای خلق  تصاویر آینده طور و نوعی جاده که برای قصه گویی های سای فای آسفالته اش کرده بودند.

به گزارش آکاایران: اما پس از گذر سال ها کسی نفهمید که چه شد و چگونه شد که همین راهروهای متصل کننده ی قبلی به چیزی پرارزش تر تبدیل شدند که حالا می توانیم  زیربنای تصویری و روان شناختی ژانر علمی تخیلی نامش بدهیم.

از راهروهای سفینه های جنگ ستارگان بگیرید که به مثابه ی هزارتوهای افسانه ای محل  مبارزه با مینیاتور بودند تا رزمگاه اوبی وان کنوبی بشوند در مصاف با دارث ویدر خبیث، تا فیلم بیگانه که حالا راهروها محل القاء فوبیای تنگناهراسی شدند و در تک مانده پیچ های گذرگاه های تنگ فرار در پس  اهریمنی تازه تولد یافته و تعقیب گر، به ابزاری برای ترساندن بدل گشتند و در نهایت هم  ادیسه ی فضایی که مثال بارزی بود برای نمایش فتیشیسم قرن بیستمی راهرو ها.

راهروهایی جاندار که خود کاراکتر بودند و در جایی مثل سولاریس در روند فیلم می دیدیم که چگونه راهروهای تمیز بیمارستانی فیلم در حال نجس شدن و مردنند و  گاهی هم که راهروها نه بخشی از ستینگ که خود پلات بودند و  در فیلمی نظاره می کردیم که راهروها همان مراتب هفت خوان پهلوانی شده اند.

اصلا بیاید تصور کنید که تمام فیلم های علمی تخیلی  و حتی گیم های آینده نگر محوبمان، بدون راهروهاشان چه هستند و چه کم دارند و چه اندازه کم دارند. راهروهایی که تماشاخانه ی بعیدترین تصورات تصویری بشر شدند و به وقت دلهره دادند و به وقت آرامش و به وقت رنگارنگ بودند و به وقت سیاهِ سیاه و اگر لازم بود ستینگ اصلی قصه بودند برای شکل گیری دوستی ها و رسیدن معشوق ها و اگر هم نه که هزارتوهای مصری در قلب یک سفینه، که رحِمی می بود آبستن شیاطین و هیولاها.

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان - -آکاتاریخ سینما

آکاایران: یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان

Dune, 1984

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

هنر و رسانه

2001 A Space Odyssey, 1968

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

علمی تخیلی

Alien, 1979

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

فیلم

Tron, 1982

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Metropolis, 1927

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Brazil, 1985

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Terminator 2 Judgment Day, 1991

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Blade Runner, 1982

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Robocop, 1987

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

The Matrix, 1999

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Planet of the Apes, 1968

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Inception, 2010

یک گالری به افتخار تمام راهروهای علمی تخیلی محبوبمان -

Star Trek The Motion Picture, 1979

.

منبع :

تبلیغات