ممکن است مانند جنگ ستارگان در ارتش نزدیک محل سکونتتان دوچرخه های شناور در فضا را مشاهده کنید
 ممکن است مانند جنگ ستارگان در ارتش نزدیک محل سکونتتان دوچرخه های شناور در فضا را مشاهده کنید

ممکن است مانند جنگ ستارگان در ارتش نزدیک محل سکونتتان دوچرخه های شناور در فضا را مشاهده کنید -آکاممکن است مانند جنگ ستارگان در ارتش نزدیک محل سکونتتان دوچرخه های شناور در فضا را مشاهده کنید

آکاایران: ممکن است مانند جنگ ستارگان در ارتش نزدیک محل سکونتتان دوچرخه های شناور در فضا را مشاهده کنید

آکاایران: طرفداران جنگ ستارگان که به احتمال زیاد جذب هیبت دوچرخه شناور که قادر به معلق بودن در هوا و جمع شدن است شده بودند، مفهوم نزدیکتری از این دستگاه را در واقعیت مشاهده خواهند کرد.
بر اساس طراحی مهندس هوا فضای انگلیسی، مالوی، این دوچرخه شناور در هوا اختراع شده که میتواند شتاب زیادی بگیرد به زودی به ارتش آمریکا اضافه خواهد شد.
به گزارش آکاایران: همچنین ممکن است که صحنه واقعیت مجازی جنگ ستارگان را نیز تا پایان 2015 تجربه کنید.
این کمپانی قراردادی با آزمایشگاه تحقیقاتی آمریکا در جهت گسترش و توسعه این دوچرخه برای ارتش امضا کرده است. این مسئله این هفته گزارش شده بود. آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش به عنوان بازوی اصلی این مجموعه برای توسعه این طرح و پیشرفت تکنولوژی در حال عملیات است.
همچنین از همکاری تیمی یک شرکت مهندسی سازنده سفینه های فضایی نیز استفاده میکنند. هدف این طرح این است که این دوچرخه تبدیل به یک وسیله شناسایی نقلیه برای ارتش شود.
در حال حاضر نمونه ای که مالوی اختراع کرده است با سرعت مایل در ساعت میتواند حرکت کند اما تنها در زمانی که کاملا نزدیک سطح زمین است و نمیتواند در ارتفاع زیاد حرکت کند، اندازه آن حدود یک ماشین کوچک و با وزن 600 پوند است. این کمپانی قصد استفاده آزمایشی از دوچرخه را در ماه های آتی دارد.
مالوی در حال حاضر اقدام به فروش هواپیماهای بدون سرنشین که حدود 1.3 دوچرخه فضایی هستند کرده است  که دارای 4 رورتو هستند 2 تا از روتور ها در هر طرف با هم تداخل دارند.
روتور ها قدرت کافی برای بلند کردن ماشین از زمین و گردش در فضا را به آن میدهد.
دوچرخه فضایی از موتور سیکلت و فرمان دستی برای کنترل استفاده میکند.
در سال گذشته مالوی حدود 100000 دلار از فروش این ماشین ها به یک کمپ کیک استار، هزینه لازم برای انجام آزمایشات و توسعه دوچرخه فضایی به دست آورد.

منبع :

تبلیغات