سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند -آکاسفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

آکاایران: سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

آکاایران: وقتی میبینید که برخی وسایل نقلیه ی مهم فیلم ها به مزایده گذاشته میشوند ، مانند ماشین dodge charger  1969 ژنرال لی مربوط به dukes of hazzard یا جایزه ی پیروزی فرونزی سال 1949 مربوط به happy days ، ممکن است برای متعجب کننده باشد که یک مدل کوچک از سفینه ی فضایی از آنها جلو زده باشد . البته  نه اگر پرستش زیاد برخی طرفداران این فیلم را در نظر بگیرید . یک مدل مینیاتوری blockade runner ، اولین سفینه ی فضایی که در episode IV : a new hope سال 1977 ظاهر شد ،آخر هفته  با قیمت 450000 دلار در مزایده ی history به فروش رفت و دیگر گنجینه های هالیوود هم چندان عقب نبودند . به دنبال این قیمت زیاد ،قیمت   blockade runner دو برابر شد و به عنوان گران ترین قطعه ی یادبود  جنگ ستارگان فروخته شده در مزایده به کتاب رکورد ها رفت . دیگر وسایل فروخته شده در این مراسم از این مجموعه ی بلاک باستری شامل لباس مخصوص " لیا ی برده " از  قسمت بازگشت جدای ( 96000 دلار ) و قسمتی از ستاره ی مرگ از  همین فیلم به قیمت 39000 دلار .
همچنین پیشنهاد های زیادی روی محصولات جورج لوکاس بود ، مانند تازیانه ی امضا شده ی ایندیانا جونز با قیمت 204000 و کلاهش با قیمت 000 ، در زمینه ی ابر قهرمان ها ، لباس سوپر من جورج ریوز با قیمت 216000 و کت امضا شده ی آرنولد شواتزر در ترمیناتور 2 : روز داوری به قیمت 36000 فروخته شد . پوشش اسپاک از star trek: the original series به قیمت 84000 دلار ، در حالیکه جایزه ی برده شده توسط کلاید د وینا مربوط به "dark shadows in the south seas " سال 1928/29 و نرما شیرر برای the divorcee سال 1930 هر دو به قیمت 180000 فروخته شدند .

 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

به گزارش آکاایران: در بین این وسایل گران قیمت و مهم چیزهای کمتر معروف هم بودند اما هنوز از لحاظ فرهنگی برجسته و عجیب . دست نوشته ی wars of the world پخش شده در رادیو توسط اورسون ولس به قیمت 28000 فروخته شد و نوشته ی ویرایش شده اش برای citizen kane همراه با دست نوشته های بدخط 44800 فروخته شد . علاوه بر وسایل با ارزش تزئینی هالیوود تعدادی وسیله ی نقلیه ی معروف نیز به مزایده گذاشته شدند . در میان اینها ژنرال لی با قیمت 12000 دلار که قبلا گفته شد ، و هلی کوپتر sunset tripper   درامر لد زپلین ، جان بنهام که در سال 1976 در فیلم مستند the song remains the same نشان داده شد . (48000 دلار ) . جایزه ی فرونزی و ماشین black beautyفیلم the green homet و همچنین هارلی دیویدسون XLCH1000 " starocycle " ایول کنیول خواسته نشدند .
شما میتوانید برای دقیق تر دیدن برخی از این وسایل که دست را در این مزایده عوض کردند ، نگاهی به گالری ما بیندازید .

منبع :

تبلیغات