۴۰ درصد سایت های دولتی ایران باگ امنیتی دارند

۴۰ درصد سایت های دولتی ایران باگ امنیتی دارند

۴۰ درصد سایت های دولتی ایران باگ امنیتی دارند سایت دولتی

آکاایران: ۴۰ درصد سایت های دولتی ایران باگ امنیتی دارند

آکاایران: ضعف پرتال های سازمانی در به روزرسانی

۴۰ درصد سایت های دولتی ایران باگ امنیتی دارند

۴۰ درصد سایت های دولتی ایران باگ امنیتی دارند

شکاف امنیتی

به روزرسانی پرتال های دولتی، یکی از الزامات توسعه دولت الکترونیک در کشور است. رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی اعلام کرد که طبق بررسی های صورت گرفته، بالغ بر ٤٠ درصد وب سایت ها و پرتال های دولتی باگ امنیتی دارند و هکرهای تازه کار می توانند به راحتی در این سایت ها نفوذ کنند.

حمیدرضا همتی درخصوص باگ های امنیتی این سایت ها گفت: «کانون توسعه دهندگان فضای مجازی، وب فارسی را از لحاظ محتوایی، برنامه نویسی و کدنویسی مورد بررسی قرار می دهد. براین اساس ارزیابی سایت های دستگاه های دولتی از نظر برنامه نویسی، محتوا و موضوعات امنیتی انجام شده تا مشکلات مربوط به این سایت ها به دستگاه ها اعلام شود. برمبنای ارزیابی انجام شده از سیستم ها و پرتال ها، دستگاه های دولتی به لحاظ به روزرسانی بسیار ضعیف هستند و حتی پرتال هایی وجود دارند که بالغ بر ٥ ماه است که به روزرسانی نشده اند.»

رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی خاطرنشان کرد: «هک شدن وبسایت های دولتی به دلیل درز اطلاعات مشکل ساز می شود و به همین دلیل با ارزیابی این وبسایت ها و بررسی مسائل امنیتی آنها، نتایج ارزیابی را به صورت محرمانه به دستگاه ها اعلام می کنیم. امیدواریم قرارگاه پدافند سایبری بتواند در حوزه ارزیابی امنیت اطلاعات فضای وب فارسی موثر عمل کند. محتوای فارسی در وب به سمت پررنگ تر شدن پیش می رود و جلوگیری از کپی بیش از اندازه محتوا در این بخش می تواند در افزایش سهم محتوای فارسی در فضای وب موثر واقع شود.»

 

 

.

منبع : shabakeh-mag.com

تبلیغات