تمامی شرکت ها در معرض خطر آسیب پذیری داخلی

آکاایران: سرویس فناوری آکا ایران به نقل از ایتنا؛ بخش امنیت:

به گزارش آکاایران: آکا ایران- پژوهش شرکت امنیتی Imperva نشان می دهد که هر شرکت در یک مطالعه در معرض خطر از خودی های مخرب می باشد

تمامی شرکت ها در معرض خطر آسیب پذیری داخلی

تمامی شرکت ها در معرض خطر آسیب پذیری داخلی -آکاشرکت

آکاایران: تمامی شرکت ها در معرض خطر آسیب پذیری داخلی

پژوهش انجام شده توسط شرکت امنیتی Imperva در میان تعدادی شرکت نشان می دهد که تمامی شرکت های مورد مطالعه، در معرض آسیب پذیری از جانب خودی های مخرب می باشند.
هر چند وجود تهدیدات فراوان و شمار بدافزارهای گوناگون و رو به گسترش خارجی، همواره تهدیدی جدی به شمار می رود، اما همیشه متخصصین امنیتی به لزوم توجه به ساختار سازمان ها و دقت در تهدیدات داخلی آنها تاکید کرده اند.

به گزارش آکا ایران به نقل از رایورز به نقل از اینکوایرر، این واقعیتی ناگوار است، به خصوص اگر شما مسئولیت یک شرکت را برعهده داشته باشید، و یا احتمالا گمان می کنید که تنها با هشدار و اولتیماتوم شما، خطرات از مجموعه تحت نظر شما دور خواهند شد.

طبیعی است که این خبر خوشایندی نباشد، اما یافتن آسیب پذیری در میان صددرصد شرکت های مورد پژوهش، واقعیتی شگفت انگیز و در عین حال، انکارناپذیر است.

تمامی شرکت ها در معرض خطر آسیب پذیری داخلی

داخلی

این شرکت امنیتی اظهار داشته: «برای تشخیص علائمی که نشانگر وجود خطرات داخلی شرکت ها بود، ما بانک اطلاعاتی بزرگی از داده های مشتریان فراهم کردیم. این اطلاعات شامل درخواست ها، واکنش ها، اشتراک اطلاعات میان کاربران، عملکرد سرورها و... بود. از مطالعه و دقت در این حجم اطلاعات، ما به سهولت دریافتیم که سطح فعلی امنیت در این لایه به هیچوجه کافی نبوده و توانایی مقابله با تهدیدات احتمالی را ندارد.»

Imperva در گزارش خود افزوده: «در حالی که همه مشتریان ما ظاهرا لایه های امنیتی مناسب را بکار برده بودند، اما اساسا قادر به شناسایی بسیاری از انواع خطرهای موجود نبودند و گاه با رفتار آنها بیگانه بودند. در حقیقت آنچه این شرکت ها نیاز دارند، فناوری های جدیدی است که به آنها توانایی تشخیص این بدافزارها را بدهد.»

به توصیه این شرکت امنیتی، اساس این فناوری، تمرکز بر هدف این حملات است که در واقع، همان اطلاعات ارزشمند شماست، و نحوه حفاظت از آنها و نیز سامانه دسترسی کاربران مختلف به این اطلاعات.
 منبع :

پذیری

تبلیغات