ارزیابی آسیب پذیری های نرم افزاری

آکاایران: سرویس فناوری آکا ایران به نقل از ایتنا؛ بخش امنیت:

به گزارش آکاایران: آکا ایران- باه گزارش مایکروسافت حجم آسیب پذیری های افشاء شده «با خطر متوسط» نسبت به نیم سال دوم ۲۰۱۴ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

ارزیابی آسیب پذیری های نرم افزاری

ارزیابی آسیب پذیری های نرم افزاری -آکاارزیابی

آکاایران: ارزیابی آسیب پذیری های نرم افزاری

گزارش امنیتی مایکروسافت از آسیب پذیری های نرم افزاری و نشت اطلاعات حاکی از آن است که ۶۰ درصد آسیب پذیری های افشاء شده در سیستم های نرم افزاری در رده خطر متوسط ارزیابی می شوند.

به گزارش آکا ایران به نقل از مرکز ماهر، گزارش امنیتی مایکروسافت را که به آسیب پذیری های نرم افزاری، کدهای سوءاستفاده کننده از آسیب پذیری های نرم افزاری، نرم افزارهای ناخواسته و خرابکار و نشت های امنیتی در نرم افزارهای خود و نیز نرم افزارهای سایر تولیدکنندگان در نیمه اول سال ۲۰۱۵ پرداخته است منتشر کرد.

مایکروسافت در گزارش امنیتی هوشمند خود به تحلیل های امنیتی ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۵ در مقایسه با مدت مشابه پرداخته است.

۶۰ درصد آسیب پذیری ها در رده خطر متوسط

بررسی های صورت گرفته از اهمیت آسیب پذیری های امنیتی افشا شده نشان می دهد که در نیم سال اول ۲۰۱۵، حجم آسیب پذیری های افشاء شده «با خطر متوسط» نسبت به نیم سال دوم ۲۰۱۴ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است اما با حدود ۶۰ درصد، هم چنان رایج ترین نوع از آسیب پذیری ها را در این نیم سال شامل می شود.

در مقابل حجم آسیب پذیری های افشاء شده «پر خطر» و «کم خطر» نسبت به نیم سال دوم ۲۰۱۴ تغییری نیافته است.

آسیب پذیری های افشاء شده «پرخطر» ۳۲.۵ درصد و آسیب پذیری های افشاء شده «کم خطر» ۱۰.۴ درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده نیم سال اول ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب در مکان دوم و سوم قرار گرفتند.

در همین حال این گزارش نشان می دهد که سوءاستفاده از برخی آسیب پذیری ها آسان و برخی دیگر بسیار سخت است.

این مساله معیار بسیار مهمی در ارزیابی میزان تهدید یک آسیب پذیری است. یک آسیب پذیری «بسیار خطرناک» که صرفا تحت شرایط بسیار خاص و نادر قابل سوءاستفاده است، توجه کمتری نسبت به یک آسیب پذیری «کم خطر» که به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد نیاز دارد.

در این راستا آسیب پذیری هایی با پیچیدگی متوسط ۴۲.۴ درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده در نیم سال اول ۲۰۱۵ را به خود اختصاص می دهد و نسبت به نیم سال دوم سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است.

همچنین در نیم سال اول ۲۰۱۵، آسیب پذیری هایی با پیچیدگی کم کاهش ناچیزی یافته است و با ۵۶.۳ درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده، بزرگترین دسته این بخش را تشکیل می دهد.

آسیب پذیری های افشا شده با پیچیدگی زیاد نسبت به نیم سال دوم ۲۰۱۴ نیز کمی کاهش داشته اند و ۱.۰ درصد از کل آسیب پذیری های کشف شده را به خود اختصاص می دهند.

کاهش ۵۰ درصدی آسیب پذیری های اپلیکیشن ها

در بررسی های صورت گرفته از آسیب پذیری های سیستم عامل ها، مرورگرها و برنامه ها (اپلیکیشن ها) نیز مشخص شد که در نیم سال اول ۲۰۱۵، آسیب پذیری های افشاء شده برنامه ها نسبت به نیم سال دوم ۲۰۱۴، کاهش ۵۰ درصدی داشته است و حدود ۵۵.۶ درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده را به خود اختصاص داده است.

در این نیم سال، آسیب پذیری های افشاء شده برنامه های سیستم عامل ۱.۵ درصد کاهش یافته است و ۱۹.۷ درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده را به خود اختصاص می دهد.

در مقابل آسیب پذیری افشاء شده مرورگر ۱۳.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۰.۶ درصد از کل آسیب پذیری ها رسید.

آسیب پذیری های افشاء شده سیستم عامل Core در این نیم سال ۱.۷ درصد افزایش یافت. در مجموع آسیب پذیری های سیستم عامل ۱۴.۱ درصد از کل آسیب پذیری های افشاء شده را به خود اختصاص می دهد.

افزایش آسیب پذیری های امنیتی در محصولات مایکروسافت
در این بررسی آسیب پذیری های افشا شده محصولات مایکروسافت و سایر تولیدکنندگان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که آسیب پذیری ها در محصولات مایکروسافت در نیم سال اول ۲۰۱۵ افزایش یافت.

در همین حال با وجودی که در نیم سال دوم ۲۰۱۴ حدود ۲۰۹ آسیب پذیری افشاء شده بود در نیمه سال اول ۲۰۱۵ این تعداد به افشای ۲۶۶ آسیب پذیری در محصولات مایکروسافت رسید.

شیوع انواع مختلف کدهای سوءاستفاده کننده از آسیب پذیری ها در این بازه زمانی وجود داشته اما بررسی ها حاکی از آن است که در نیم سال اول ۲۰۱۵ کدهای سوءاستفاده جاوا کاهش یافته است و در رده بندی رایج ترین انواع کدهای سوءاستفاده در رده سوم قرار گرفته است. در این رده بندی سوءاستفاده از سیستم عامل ثابت مانده و در رده دوم جدول قرار گرفته است.منبع :

افزاری

تبلیغات