حمله باج افزارها به کاربران اندروید در انگلیس

آکاایران: سرویس فناوری آکا ایران به نقل از ایتنا؛ بخش امنیت:

به گزارش آکاایران: آکا ایران- بسیاری از کاربران اندروید که نرم افزارهای بارگذاری نصب کرده اند، اغلب از سوی باج افزارها تهدید می شوند.

کاربران اندروید

حمله باج افزارها به کاربران اندروید در انگلیس -آکاحمله

آکاایران: حمله باج افزارها به کاربران اندروید در انگلیس

شرکت امنیتی بیت دیفندر، یک هشدار امنیتی خطاب به کاربران بریتانیایی ابزارهای مبتنی بر اندروید صادر کرد. مطابق این هشدار، این کاربران در طی سال گذشته هدف حمله گسترده ای از سوی باج افزارها قرار گرفته اند.

به گزارش آکا ایران به نقل از رایورز به نقل از اینکوایرر، خوشبختانه این اتفاق مربوط به سال گذشته بوده است، ضمن اینکه این شرکت توانسته با تمهیدات مناسب، کاربران را نسبت به این حملات، محافظت نماید.

به طوری که گزارش ویژه بیت دیفندر در زمینه بدافزارهای اندرویدی مربوط به نیمه دوم سال گذشته نشان می دهد، بسیاری از کاربران اندروید که نرم افزارهای بارگذاری نصب کرده اند، اغلب از سوی باج افزارها تهدید می شوند که البته این موضوع در بریتانیا کاملا از طرف این شرکت امنیتی مورد محافظت قرار گرفته است، هر چند دیگر نقاط از این معضل رنج می برند.

کاربران اندروید

اندروید


بیت دیفندر متوجه شده است که در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ باج افزارها بیشترین خطر را در میان انواع بدافزارها متوجه کاربران اندروید کرده اند.

مطابق این گزارش، باج افزارها که عمدتا از طریق نصب نرم افزارهای آلوده وارد سیستم می شوند، حدود ۲۲ درصد بدافزارهای اندوریدی نیمه دوم سال گذشته در بریتانیا را به خود اختصاص داده اند.
همچنین مطابق گزارش این شرکت، در مجموع باج افزارها به عنوان ۲۸ درصد بدافزارهای سه ماهه سوم و نیز ۱۹ درصد بدافزارهای سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ ذکر شده اند. در هر دو فصل یادشده، باج افزارها نسبت به دیگر رقبای خود، قوی تر بوده اند.

با این وجود، گزارش مذکور می گوید که اوضاع اندروید در این زمینه همچنان بهتر از سیستم عامل ویندوز است.
  منبع :

کاربران

تبلیغات