لیست بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۵ منتشر شد

آکاایران: سرویس فناوری آکا ایران به نقل از ایتنا؛ بخش امنیت:

به گزارش آکاایران: آکا ایران- مرکز SplashData برای کسب این نتایج بیش از ۲ میلیون رمز عبور سرقت شده را مورد بررسی قرار داد.

لیست بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۵ منتشر شد

لیست بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۵ منتشر شد -آکالیست

آکاایران: لیست بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۵ منتشر شد

محبوب ترین رمز عبوری که کاربران جهانی در سال گذشته مورد استفاده قرار دادند عبارت «۱۲۳۴۵۶» بود و همین مسئله باعث شد هکرها به راحتی بتوانند به حساب کاربری آنها دسترسی پیدا کنند.

به گزارش آکا ایران به نقل از رایورز به نقل از زد.دی.نت، عبارت های password و ۱۲۳۴۵۶۷۸ نیز از جمله مواردی بودند که به صورت گسترده به عنوان رمز عبور انتخاب شدند.

مرکز SplashData با انجام یک مطالعه جامع برای مشخص شدن معمول ترین رمزهای عبور در یک سال گذشته نتایج یاد شده را منتشر کرد. این مرکز برای کسب این نتایج بیش از ۲ میلیون رمز عبور سرقت شده را مورد بررسی قرار داد.

یکی از جالب ترین یافته های مرکز SplashData این بود که پسوردهای طولانی همواره به عنوان رمزهای عبور ایمن محسوب نمی شوند و کاربران باید این باور غلط را کنار بگذارند.

لیست بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۵ منتشر شد

پسوردهای

 

میزان به کارگیری بسیاری از رمزهای عبور در یک سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییر نکرد و در برخی موارد برخی رمزهای عبور جدید هم مورد توجه کاربران قرار گرفت. لیست کامل معمول ترین رمزهای عبور در یک سال گذشته به ترتیب زیر منتشر شده است:

- ۱۲۳۴۵۶ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بدون تغییر
- Password - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بدون تغییر
- ۱۲۳۴۵۶۷۸ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- Qwerty - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- ۱۲۳۴۵ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: کمتر
- ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بدون تغییر
- Football - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- ۱۲۳۴ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: کمتر
- ۱۲۳۴۵۶۷ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- Baseball - میزان استفاده نسبت به سال قبل: کمتر
- Welcome - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- Abc۱۲۳ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- ۱۱۱۱۱۱ - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- ۱qaz۲wsx - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- Dragon - میزان استفاده نسبت به سال قبل: کمتر
- Master - میزان استفاده نسبت به سال قبل: بیشتر
- Monkey - میزان استفاده نسبت به سال قبل: کمتر
- Letmein - میزان استفاده نسبت به سال قبل:کمتر
- Login - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- Princess - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- Qwertyuiop - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- Solo - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
- Starwars - میزان استفاده نسبت به سال قبل: جدید
 منبع :

بدترین

تبلیغات