تصاویر زیبا در صفحه چت یاهو! - آکا

آیا دوست دارید به هنگام چت کردن در یاهومسنجر طراوات تازه ای به این مسنجر محبوب ببخشید؟ در این ترفند قصد داریم نحوه قرار دادن تصاویر و شکلک های جذاب و زیبا را در صفحه چت یاهو به وسیله کدهایی به شما بیاموزیم.


کافی است در صفحه چت روم و یا هنگام چت خصوصی با دوستانتان کدهای زیر را در قسمت تایپ متون Copy و Paste نموده و ارسال کنید. ترجیحأ رنگ فونت را قرمز یا رنگ شاد دیگری کنید. شما میتوانید متن های موجود در میان کدها را نیز به سلیقه خود تغییر دهید.

<font face="webdings"><font xsize="27">ZZ<font face="script"><font xsize="30">Salam!>:D<khoobi? :-"<font face="webdings"><font xsize="27">ZZ

<font xsize="20">Tarfandestan:-".com[-o<<font face="webdings"><font xsize="28">MKPDJEMMa

<font face="webdings"><font xsize="16">Y<font xsize="20">Y<font xsize="32">Z<font face="arial"><font xsize="20">Tarfaandestan<font face="webdings"><font xsize="28">d<font face="arial"><font xsize="20">.com<font face="webdings"><font xsize="32">Z<font xsize="20">Y<font xsize="16">Y


:X
<font face="wingdings"><font xsize="23">{{{{{{{{{{
vvS<font face="arial"><font xsize="13"> Happy New Year <font face="wingdings"><font xsize="23">Svv
{{{{{{{{{{
:X


<font face="wingdings"><font xsize="18">{<font xsize="22">{<font xsize="28">{o=><font xsize="30">Mo-><font xsize="28">|<font xsize="22">|<font xsize="18">|

%%-<font face="wingdings"><font xsize="26">«<font xsize="22">«<font xsize="16">«:D/<font face="script"><font xsize="30">Tarfandestan<font face="wingdings">:D/<font xsize="16">«<font xsize="22">«<font xsize="26">«<font xsize="10"><font face="arial"xsize="10">%%-


<font face="webdings"><font xsize="6"><font color="FF6666">Y<font xsize="10"><font color="6600FF">Y<font xsize="14"><font color="FF0099">Y<font xsize="18"><font color="33CC33">Y<font xsize="22"><font color="FFFF33">Y<font xsize="26"><font color="990099">Y<font xsize="26"><font color="990099">Y<font xsize="22"><font color="FFFF33">Y<font xsize="18"><font color="33CC33">Y<font xsize="14"><font color="FF0099">Y<font xsize="10"><font color="6600FF">Y<font xsize="6"><font color="FF6666">Y


<font face="wingdings"><font xsize="12"><font color="FF00CC">{<font xsize="16"><font color="6600FF">{<font xsize="18"><font color="FF0099">{<font xsize="20"><font color="9966FF">{<font xsize="22"><font color="FF6699">{<font xsize="24"><font color="990099">{<font face="arial"xsize="18"><font color="CC0033">@};-<font face="wingdings"><font xsize="24"><font color="990099">{<font xsize="22"><font color="FF6699">{<font xsize="20"><font color="9966FF">{<font xsize="18"><font color="FF0099">{<font xsize="16"><font color="6600FF">{<font xsize="12"><font color="FF00CC">{

<font face="webdings"><font xsize="35"><font color="FF6666">ZZZZZ

<font face="webdings"><font xsize="16">Y<font xsize="20">Y<font xsize="32">Z<font face="arial"><font xsize="20">Salam!<font face="webdings"><font xsize="28">d<font face="arial"><font xsize="20">Khoobi?<font face="webdings"><font xsize="32">Z<font xsize="20">Y<font xsize="16">Y

تصاویر زیبا در صفحه چت یاهو! گردآوری توسط بخش ترفندهای یاهو، ترفندهای یاهو مسنجر، آموزش یاهو سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات