تصاویر زیبا در صفحه چت یاهو! - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تصاویر زیبا در صفحه چت یاهو! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ترفند آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آیا دوست دارید به هنگام چت کردن در یاهومسنجر طراوات تازه ای به این مسنجر محبوب ببخشید؟ در این ترفند قصد داریم نحوه قرار دادن تصاویر و شکلک های جذاب و زیبا را در صفحه چت یاهو به وسیله کدهایی به شما بیاموزیم.


کافی است در صفحه چت روم و یا هنگام چت خصوصی با دوستانتان کدهای زیر را در قسمت تایپ متون Copy و Paste نموده و ارسال کنید. ترجیحأ رنگ فونت را قرمز یا رنگ شاد دیگری کنید. شما میتوانید متن های موجود در میان کدها را نیز به سلیقه خود تغییر دهید.

<font face="webdings"><font data-xsize="27">ZZ<font face="script"><font data-xsize="30">Salam!>:D<khoobi? :-"<font face="webdings"><font data-xsize="27">ZZ

<font data-xsize="20">Tarfandestan:-".com[-o<<font face="webdings"><font data-xsize="28">MKPDJEMMa

<font face="webdings"><font data-xsize="16">Y<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="32">Z<font face="arial"><font data-xsize="20">Tarfaandestan<font face="webdings"><font data-xsize="28">d<font face="arial"><font data-xsize="20">.com<font face="webdings"><font data-xsize="32">Z<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="16">Y


:X
<font face="wingdings"><font data-xsize="23">{{{{{{{{{{
vvS<font face="arial"><font data-xsize="13"> Happy New Year <font face="wingdings"><font data-xsize="23">Svv
{{{{{{{{{{
:X


<font face="wingdings"><font data-xsize="18">{<font data-xsize="22">{<font data-xsize="28">{o=><font data-xsize="30">Mo-><font data-xsize="28">|<font data-xsize="22">|<font data-xsize="18">|

%%-<font face="wingdings"><font data-xsize="26">«<font data-xsize="22">«<font data-xsize="16">«:D/<font face="script"><font data-xsize="30">Tarfandestan<font face="wingdings">:D/<font data-xsize="16">«<font data-xsize="22">«<font data-xsize="26">«<font data-xsize="10"><font face="arial"data-xsize="10">%%-


<font face="webdings"><font data-xsize="6"><font color="FF6666">Y<font data-xsize="10"><font color="6600FF">Y<font data-xsize="14"><font color="FF0099">Y<font data-xsize="18"><font color="33CC33">Y<font data-xsize="22"><font color="FFFF33">Y<font data-xsize="26"><font color="990099">Y<font data-xsize="26"><font color="990099">Y<font data-xsize="22"><font color="FFFF33">Y<font data-xsize="18"><font color="33CC33">Y<font data-xsize="14"><font color="FF0099">Y<font data-xsize="10"><font color="6600FF">Y<font data-xsize="6"><font color="FF6666">Y


<font face="wingdings"><font data-xsize="12"><font color="FF00CC">{<font data-xsize="16"><font color="6600FF">{<font data-xsize="18"><font color="FF0099">{<font data-xsize="20"><font color="9966FF">{<font data-xsize="22"><font color="FF6699">{<font data-xsize="24"><font color="990099">{<font face="arial"data-xsize="18"><font color="CC0033">@};-<font face="wingdings"><font data-xsize="24"><font color="990099">{<font data-xsize="22"><font color="FF6699">{<font data-xsize="20"><font color="9966FF">{<font data-xsize="18"><font color="FF0099">{<font data-xsize="16"><font color="6600FF">{<font data-xsize="12"><font color="FF00CC">{

<font face="webdings"><font data-xsize="35"><font color="FF6666">ZZZZZ

<font face="webdings"><font data-xsize="16">Y<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="32">Z<font face="arial"><font data-xsize="20">Salam!<font face="webdings"><font data-xsize="28">d<font face="arial"><font data-xsize="20">Khoobi?<font face="webdings"><font data-xsize="32">Z<font data-xsize="20">Y<font data-xsize="16">Y

تصاویر زیبا در صفحه چت یاهو! گردآوری توسط بخش ترفندهای یاهو، ترفندهای یاهو مسنجر، آموزش یاهو سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات