آکاایران: در این مقاله می خواهیم به شما آموزش بدهیم که چگونه می توانید از وارد شدن کاربران دیگر در ویندوز خود و زمان ورود کاربران مطلع شوید. درواقع اگر کسی هم تلاش کرده باشد به اکانت شما وارد شود و نتوانسته باشد هم در اینجا ثبت خواهد شد. این آموزش هم در سیستم خانگی هم در سیستم شبکه کاربرد دارد.

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

آکاایران: چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم

فعال کردن Logon Auditing
اول از همه باید با تایپ gpedit.msc در منوی استارت وارد local group policy editor شوید.

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

بعد از باز شدن مراحل زیر را طی کنید تا به این منو برسید :

Local Computer Policy –> Computer Configuration –> Windows Settings –> Security Settings –> Local Policies –> Audit Policy

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

همانطور که مشاهده می کنید در این منو باید روی Audit logon events کلیک نمایید. هنگامی که باز شد دو چک باکس Success – Failure را تیک بزنید.

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

در اینجا کار ما برای در خواست ثبت این روادید انجام شده است حال به مرحله ی بعد می رویم.

مشاهده ی روادید در Logon Events
به منوی Start بروید و Event Viewer را تایپ کنید.

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

مراحل زیر را طی کنید که به منوی مورد نظر برسید:

Windows Logs –> Security

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

همانطور که میبینید در این لیست همه Audit Success هستند یعنی همه ورود های موفق آمیز ثبت شده است.

اگر دو بار بر رویش کلیک کنید با صحنه ای شبیه عکس زیر مواجه می شوید که توضیحات به این صورت می باشد:

Event ID: شماره رویداد
Logged: زمان وارد شدن به سیستم
Keywords: نوع عملیات که موفق آمیز یا ناموفق می باشد

چگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکاچگونه متوجه ورود کاربران و زمان ورود آن ها در ویندوز شویم -آکا

.

منبع :

تبلیغات