@ و تغییر نام توئیتر

آکاایران: @ و تغییر نام توئیتر

آکاایران: پست های توئیتر در حال تجربه ی بزرگترین تغییر قرن هستند . بیشتر تغییرات مانند نشمردن عکس ها و شمردن حروف خیلی جالب هستند . با این حال یک تغییر وجود دارد که توئیتر را گیج کننده کرده است : @ و ذکر نام ها
at mentions یا @mentions زمانی است که شما میخواهید چیزی توئیت کنید . مانند @williamshatner . چون توئیتر فکر میکند که شروع شدن توئیت ها با نام مانند پاسخ به دارنده ی نام است ، آنها در جریان فالور های شما مخفی شده اند مگر اینکه فالور هر دوی شما را فالو کند . کاربران هوشمند توئیتر مدتی چنین قانونی را با چنین توئیت هایی دور زده اند .

به گزارش آکاایران: قوانین جدید به شما این امکان را میدهد تا از اسم های جدید توئیتر استفاده کنید بدون اینکه نیاز به اضافه کردن دوره داشته باشید . تا زمانی که یک توئیت تازه است (راه اندازی شده از دکمه ی توئیت روی هر دستگاهی ) و مهم است که با دکمه ی پاسخ راه اندازی نشوند . این جواب میدهد . پاسخ ها توسط کسانی که گروه های ذکر شده را شامل میشوند دیده میشود . این مانند همیشه است .
اگر به کسی پاسخ نگویید اما بخواهید که همه ی فالور ها آن را ببینند ، قادر خواهید بود که پاسخ خودتان را برای فالور هایتان دوباره توئیت کنید . این بخشی دیگر از تغییرات بزرگ توئیتر است : توانایی توئیت دوباره ی توئیت های خودتان . در حال حاضر ، دکمه ی RT روی توئیت های خودتان قرار دارد .

این تغییر درصد توئیت کسانی را که فالو نمیکنید را تغییر نمیدهد . اگر کسی که توئیت هایش را فالو میکنید درباره ی کسی که فالو اش نمیکنید توئیت کند و نامش را در اول توئیت بگذارد شما آن را میبینید ، چون شما فرستنده ی توئیت را فالو میکنید . با این حال اگر کسی خیلی ساده به کسی که شما فالو اش نمیکنید پاسخ دهد  ، این پاسخ در قسمت بازخورد های شما نخواهد آمد . فعلا هیچ چیز در توئیتر تغییر نمیکند . بازدید توئیت ها کاربرد زیادی برای کاربران توئیتر ، شرکا و عملکرد شرکت ها خواهد داشت . 
  
درنتیجه  :
توئیت هایتان را با @  شروع کنید
پاسخ هایتان را دوباره توئیت کنید
خودتان را دوباره توئیت کنید
هیچ وقت دیگر توئیتتان را با دوره ی زمانی آغاز نکنید .

منبع :

تبلیغات