نرم افزار محبوب اما جاسوس

آکاایران: نرم افزار محبوب اما جاسوس

آکاایران: شورای حمایت از مصرف کننده در نروژ، از کمپانی FitnessKeeper در رابطه با نرم افزار RunKeeper شکایت خود را ثبت نموده است. این سازمان عنوان می کند که این برنامه حرکات کاربر و مسیر های رفت آمد آنان را ثبت می نماید و اطلاعات را در اختیار سازندگان قرار می دهد.

  نرم افزاری برای دویدن

RunKeeper برنامه ایست که مسیر کاربران خود ردیابی می کنند. در حال حاضر ورزشکاران برای ثبت مسیر برای مثال ؛ دویدن،پیاده روی،دوچرخه سواری و رشته های دیگر... پیموده از آن استفاده می کنند. مسیر حرکت افراد با داده های GPS ثبت می شوند. در حال حاضر حدود 45 میلیون ورزشکار از این نرم افزار استفاده می کنند.

نقض قوانین

با این حال، معلوم شد، RunKeeper حتی پس از پایان ورزش نیز به جع آوری اطلاعات موقعییتی کاربر خواهد کرد در نتیجه می تواند کاربر را به صورت شبانه روز زیرنظر داشته باشد و این بیشتر از یک ورزش ساده است.

این نقض مستقیم قانون حفاظت از داده ها در اروپا است. همچنین فعال بودن گزینه GPS به طور مداوم سبب تاثیر منفی بر عملکرد گوشی و کاهش عمر باتری در گوشی ها خواهد شد.
به گزارش آکاایران: اما شورای مصرف کنندگان نروژ می توانید تاثیر نمی گذارد،
  از آنجا که FitnessKeeper یک شرکت آمریکایی است؛ احتمالاشکایت شورای نروژی نمی تواند تاثیرگذار باشد و لی با این حال این شورا هنوز منتظر دریافت پاسخی متقاعد کنند ه از جانب سازندگان این نرم افزار هستند.

منبع :

تبلیغات