قرار دادن پسورد برای internet explorer - آکاقفل کردن اینترنت اکسپلوره, internet explorer پسورد در اینترنت اکسپلوره, ترفندهای قفل کردن اینترنت اکسپلوره

برای اینکه Internet Explorer خود را قفل کرده و با دادن پسورد وارد آن بشوید مسیر زیر را دنبال کنید

tools/Internet options/Content/Enabel

 

سپس پسورد مورد نظر خود را وارد کرده و ok را کلیک کرده برای از کار انداختن پسورد مسیر بالا دوباره تکرار کرده و به جایEnabel دکمه Disabel قرار گرفته پس از کلیک پسورد را وارد و ok را کلیک کنید

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات