شاید شما هم کنجکاو باشید که بدانید ایمیل رسیده از کدام کشور و با کدام آی پی و با چه مشخصاتی است؟
نیازی به هیچ نرم افزار و یا کار شاق ندارد. به این شکل روی ایمیل رسیده کلیک کنید یک همچین صفحه ای می بینید (عکس پایین) ممکنه شما مثل من اینقدر ایمیل رسیده نداشته باشید.

بهرحال روی قسمت اشاره شده کلیک کنید یک پنچره کوچک با سه انتخاب باز می شود

Compact Header , Standard Header & Full Header

شما گزینه Full Header را انتخاب کنید حالا یک پنجره باز می شود که اطلاعاتی از جمله آی پی فرستنده ایمیل در ان هست
شما آی پی مورد نظر را برداشته و در بعضی از سایت هایی که مکان آی پی را بصورت مجانی نشان می دهد( از جمله این سایت IP Location) گذاشته و موقعیت فرستنده ایمیل را می توانید ببینید.

در ضمن این عکس برای یاهو ایمیل بتا است اگر از یاهو ایمیل قدیمی استفاده می کنید ممکن است فرق داشته باشد.

تبلیغات