چگونگی ایجاد یک امضای ایمیل در اوت لوک ۲۰۱۳ - آکا,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار


آیا متوجه شدید که همیشه یک چیز را در پایان ایمیل می نویسید؟ اگر پاسخ تان مثبت است، زمان آن رسیده تا یک امضای ایمیل داشته باشید.

 

نخستین چیزی که برای انجام این کار نیاز خواهید داشت، باز کردن اوت لوک (Outlook) و کلیک بر روی فایل (File) برای ورود به نمایش محرمانه (Backstage) است.

,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار

اکنون به سوی بخش تنظیمات (Options) با انتخاب آن از کادر سمت چپ بروید.

,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار

از اینجا شما می توانید پُست (Mail) را در کادر سمت چپ انتخاب کنید.

,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار

پیمایش را به سمت پایین ادامه دهید تا جایی که دکمه امضاء … (Signatures) را ببینید و روی آن کلیک کنید.

,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار

اکنون می بایست مطمئن شوید که حساب ایمیل درست، در سمت راست انتخاب شده است، سپس روی دکمه جدید (New) کلیک کنید و به امضای تان یک نام بدهید.

,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار

اکنون تمام آن کاری که باید انجام دهید، نوشتن امضای تان است. به یاد داشته باشید، متنی که برای امضای تان بر می گزینید به هر ایمیلی که شما از حساب مشخص شده می فرستید اضافه خواهد شد.

,outlook, اوت لوک ۲۰۱۳, اوت لوک,ترفند نرم افزار

این تمام آن کاری بود که باید انجام می دادید.

منبع:gooyait.comاخبار اکاایران

تبلیغات