12 نمونه تاثیرگذار از تبلیغات ضد سیگار!! - آکا

تبلیغات ضدسیگار می توانند تا حدی به یادماندنی و تاثیرگذار باشند که حتی انسان‌ها را از کشیدن سیگار بازدازند. در اینجا بهترین تبلیغات بر ضد سیگار را برای شما جمع آوری کرده ایم.

 

خودکشی با سیگار

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار


این کار خودکشی است، چونکه انتخاب خودت بوده است. همین امروز سیگار را ترک کن!
سیگار قاتل است

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

سیگار کشیدن تنها خودکشی نیست. قاتل هم هست. دود سیگار یه طور غیرمستقیم نیز سبب بیماری‌های فراوانی می‌شود.

 

 


بوسیدن مرگ


,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

سیگار می کشد
حدود 106.000 نفر از مردم بریتانیا سالانه در اثر کشیدن سیگار می‌میرند.

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

سیگار می کشد بیشتر از....

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

قلاب شده

هر سیگاری سالانه بیش از 5000 نخ سیگار می کشد

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 


سیگاری هیچ وقت برنده نیست

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

سیگار بمب ساعتی
هر پکی که به سیگار می زنی، آینده ات را نابود می‌کنی! سیگار را ترک کن.

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

دندان‌های یک سیگاری

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

سقف ضد سیگار
قبل از اینکه دیر شود سیگار را ترک کن

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

تختخواب سیگاری

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

 

 

سیگار به طور غیرمستقیم هم می کشد
تنها تو نیستی که سیگار می کشی... به فکر خانواده ات هم باش!

 

,تبلیغات ضد سیگار, بوسیدن مرگ, کامپیوتر,ترفند نرم افزار

 

منبع:seemorgh.com


اخبار اکاایران

تبلیغات