استفاده از کارت ویزیت برای تبلیغ و شناساندن نام و فعالیت شما به دیگران روش بسیار مفید و تاثیر گذاری است. بهترین روش برای طراحی یک کارت ویزیت این است که آن را تا حد امکان جذاب و جالب طراحی کنید تا برای مدت ها در ذهن و یاد افراد باقی بماند. یکی از این روش ها استفاده از آیتم های خنده دار در طراحی است. کارت ویزیت های خنده دار نه تنها باعث جلب توجه مردم می شوند بلکه آن ها راحت تر می توانند شما را در ذهن خود نگه داشته و به یاد آورند. در این مجموعه شاهد 19 طرح از بهترین طرح های کارت ویزیت با مزه و خنده دار هستید.


مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Sailors و Mermaids

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Marki San

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Mogibo

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Black Rooster

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Mark Gilmour

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: nath0rigin

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Christopher Paul

 

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Superfex

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: guillaume babusiaux

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: foxstep

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: loveshugah

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا


طراحی شده توسط: Megan Murphy

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Jenny Klis

 

 

مجموعه 19 کارت ویزیت جالب و خنده دار - آکا

 

طراحی شده توسط: Elizabeth Romo

منبع:persiangfx.com

bussiness card, design, bussiness card design, طراحی, کارت ویزیت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طراحی کارت ویزیت در فتوشاپ ' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/software1/20142184129.html'>طراحی کارت ویزیت</a></strong>, بیزینس کارت, jpg, sample, template, نمونه کارت ویزیت, کارت ویزیت, vizit card, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طراحی کارت ویزیت در فتوشاپ ' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/software1/20142184129.html'>طراحی کارت ویزیت</a></strong>, کارت ویزیت براق, کارت ویزیت شیشه ای, کارت ویزیت مات, کارت ویزیت مقوایی bussiness card, design, bussiness card design, طراحی, کارت ویزیت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طراحی کارت ویزیت در فتوشاپ ' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/software1/20142184129.html'>طراحی کارت ویزیت</a></strong>, بیزینس کارت, jpg, sample, template, نمونه کارت ویزیت, کارت ویزیت, vizit card, طراحی کارت ویزیت, کارت ویزیت براق, کارت ویزیت شیشه ای, کارت ویزیت مات, کارت ویزیت مقوایی


تبلیغات