یک ترفند ساده شما می‌توانید کامپیوتر خود را در 4 ثانیه به صورت استاندارد خاموش کنید،این کار با نگه داشتن کلید پاور نیز امکان پذیر است اما در دراز مدت قطعات کامپیوتر آسیب می‌بینند در این جا به روش صحیح آن می‌پردازیم.

برای این کار:

Windows Task Manger را باز کنید(Ctrl+Alt+Del)

از منوی Shut Down در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید بر روی Turn Off کلیک کنید.

حال خواهید دید که پس از 4 ثانیه کامپیوتر شما خاموش می‌شود.

نکته : این ترفند بر روی تمامی گزینه های منوی Shut Down عملی خواهد بود برای مثال می‌توان به جای خاموش کردن سریع اینبار بر روی Restart کلیک کنید تا کامپیوتر 4 ثانیه بعد Restart بشود.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ترفند های کامپیوتر' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/rayaneh1/'>ترفند های کامپیوتر</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خاموش کردن کامپیوتر در یک زمان معین توسط ویندوز XP ' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/winxp1/16240.html'>خاموش کردن کامپیوتر</a></strong>,ترفند خاکوش کردن سریع کامپیوتر,روش Restart کردن سریع کامپیوتر <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ترفند های کامپیوتر' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/rayaneh1/'>ترفند های کامپیوتر</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خاموش کردن کامپیوتر در یک زمان معین توسط ویندوز XP ' href='http://www.akairan.com/tecnoloji/winxp1/16240.html'>خاموش کردن کامپیوتر</a></strong>,ترفند خاکوش کردن سریع کامپیوتر,روش Restart کردن سریع کامپیوتر
تبلیغات