عملیات

بیش از 200 نوع از کلید های میانبر

Esc لغو عملیات در حال انجام.

F1 راهنما.

F2 در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری.

F3 جستجو.

F4 باز کردن لیست پایین رونده Address Bar

F5 به روز آوری Refresh

F6 مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.

F10 پرش به منو های اصلی یک پنجره مثلFile,Edit,View,...

F11 پنجره جاری را تمام صفحه می کند.

PrintScreen در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنید .

Tab بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند .

Space در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down

BackSpace در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اکسپلورر معادل Back است.

Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.

End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.

PageUp در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.

PageDown در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

ترکیبات کلید Ctrl :
Ctrlq در بعضی از برنامه ها خروج است.
Ctrlw در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.
Ctrle جستجو در مسیر جاری.
Ctrlr تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh
Ctrly وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .
Ctrli باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites
Ctrlo باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open
Ctrlp پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.
Ctrla انتخاب همه آیتم ها.
Ctrls در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری .Save
Ctrld در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند.

Ctrlf جستجو.
Ctrlh معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrll در اینترنت اکسپلورر معادل File>Open است.
Ctrlz بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo
Ctrlx انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.
Ctrlc کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy
Ctrlv فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past
Ctrlb پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می کند.
Ctrln در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند.
CtrlF1 در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند .
CtrlF4 باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز.
CtrlF10 باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,....
CtrlBackSpace موقع ویرایش متن همان کار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک می کند.
Ctrl5 معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.
CtrlHome درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.
CtrlEnd درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.
CtrlInsert کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(Copy).

 کلیدهای میانبر

محصولات آفیس مایکروسافت

ترکیبات کلید Alt :
AltA باز کردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites
AltD انتقال مکان نما به Address Bar
AltF4 بستن پنجره جاری.
AltSpace Bar معادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری.
AltEsc پیمایش بین پنجره های باز جاری.
AltTab سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری.
AltBackSpace در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
AltHome در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.
AltRight Arrow معادل Forward در مرورگر ویندوز.
AltLeft Arrow معادل Back در مرور گر ویندوز.
AltNumber ترکیب کلید Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کاراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کاراکتر نمایش داده می شود : § .
AltEnter متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد.
AltPrintScreen از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد.


ترکیبات کلید Shift :

ShiftF10 معادل راست کلیک.
ShiftDel پاک کردن کامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد پاک می شود.
Shifttab وارونه کاری که Tab انجام می دهد.
ShiftInsert فراخوانی اطلاعات از حافظه کلیپبورد (Paste)

ترکیبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوی Start در ویندوز.
WinKeyE باز کردن My Computer در حالت Folders.
WinKeyR باز کردن پنجره Run.
WinKeyU باز کردن پنجره Utility Manager.
WinKeyD نمایش دسکتاپ معادل Show Desktop
WinKeyF جستجو.
WinKeyCtrlF جستجوی یک کامپیوتر در شبکه.
WinKeyL قفل کردن کامپیوتر .یا رفتن به حالت Swich User
WinKeyM تمامی پنجره های باز را Minimize می کند.
WinKeyShiftM تمامی پنجره های Minimize شده را Restore می کند.

تبلیغات