تبدیل صدای شروع ویندوز به آهنگ مورد نظر - آکا


برای اینکه صدای شروع ویندوز خود رااز حالت کنونی به حالت دلخواه در آورید باید به دستورات زیر عمل نماید.


1-ابتدا موزیک دلخواه خود را به حالت wave در آورید


2-به control panel رفته روی گزینه Sounds and Audio Devices کلیک کنید


3-به منوی sound رفته ودر قسمت events program به دنبال گزینه start windows بگردید


4-در زیر events program روی browse کلیک کنید و music دلخواه خود را انتخاب کنید


توجه: music انتخاب شده در حد امکان کوتاه باشد. مثلا در حد 20 یا 30 ثانیه زیرا وقتی که windows بالا می آید شما نمی توانید music را قطع نماید.تبلیغات