طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

کار را با باز کردن عکس یک شیر آغاز می کنیم. قصد داریم آبی را که از یک شیر جاری شده است طراحی کنیم.

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

ابتدا با استفاده از ابزار pen یک مسیر آب درست می کنیم.

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

یک لایه جدید درست می کنیم و سپس بر روی مسیر لایه کنترل کلیک می کنیم تا مسیر را انتخاب کنیم .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

ناحیه انتخابی را با رنگ سفید پر می کنیم .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

از منوی انتخاب modify>>contract را اجرا می کنیم.

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

یک ناحیه انتخابی ۲ پیکسلی انتخاب می کنیم .      

                                                 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

ناحیه انتخابی را مشکی می کنیم.

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

یک ناحیه بسته دیگر مانند قبلی را بسازید و آن را با رنگ سفید و سپس سیاه پر کنید .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

از منوی فیلتر distort>>glass را انتخاب کنید .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

مانند چیزی که نشان داده شده است ، تنظیمات را اعمال کنید .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

لایه را دابلیکیت کنید و حالت رنگ را به color burn تغییر دهید .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

ابزار کدر کردن (blur) را از منوی اصلی ابزارها ،  انتخاب کنید

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

هردو لایه آب را انتخاب کنید و سپس کنترل +E را فشار دهید تا آنها را یکی کنید . لایه ی یکی شده آب را کدر کنید .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

کلید کنترل +U را فشار دهید تا پنجره hue/saturation را باز کنید و سپس تنظیمات زیر را اعمال کنید .

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

 

طراحی جریان آب از شیر آب به کمک فوتوشاپ - آکا

منبع:gooyait.com

گردآوری کامپیوتر و تکنولوژی آکاایران
تبلیغات