آکا ایران- سه چهارم مدیران اعلام کردند طی دو سال گذشته تعداد شرکت های ثانوی که به شبکه داخلی آنها دسترسی دارند افزایش یافته است.

آکاایران: ۸۹ شرکت خارجی به شبکه داخلی هر سازمان دسترسی دارد

بر اساس یک بررسی جدید مشخص شد به طور میانگین در طول یک هفته ۸۹ شرکت مختلف به شبکه داخلی یک سازمان دسترسی پیدا می کنند.

به گزارش آکا ایران به نقل از رایورز به نقل از سی اِس او آنلاین، در این بررسی ۶۰۰ مدیر IT از سازمان های متوسط و بزرگ شرکت کردند و تنها یک سوم آنها اظهار داشتند که به درستی از تعداد سازمان هایی که به شبکه داخلی آنها دسترسی دارند، مطلع هستند.

«مَت دیرکس» مدیرعامل شرکت Bomgar که این بررسی را انجام داده است توضیح داد: «شرکاء، سازمان ها، پیمانکاران، کارمندان موقتی و ... می بایست به شبکه سازمانی دسترسی داشته باشند و همین مسئله امنیت سیستم داخلی را به خطر می اندازد.»

سه چهارم افرادی که در این بررسی حضور داشتند اعلام کردند طی دو سال گذشته تعداد شرکت های ثانوی که به شبکه داخلی آنها دسترسی دارند افزایش یافته است. همچنین گفته شد ۷۱ درصد سازمان های مذکور بر این باورند تعداد شرکت های یاد شده طی دو سال آینده باز هم افزایش می یابد.

شبکه
 

دیرکس در این خصوص گفت: «این یک مشکل بزرگ محسوب می شود که روز به روز گستره بیشتری را تحت پوشش می گیرد. باید توجه داشت شرکت های ثانویه به خطراتی که می توانند برای سازمان به همراه داشته باشند آگاهی ندارند.»

بر اساس نتایج این بررسی، ۸۱ درصد مدیران IT سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که سرقت های برزگ اطلاعاتی از جمله حمله سال ۲۰۱۳ به شرکت Target باعث افزایش آگاهی آنها شده است تا بتوانند کنترل بیشتری بر دسترسی شرکت های ثانویه به سیستم داخلی سازمان داشته باشند.
 منبع :