آکا ایران- هر یک از شرکت های بزرگ در آمریکا به طور میانگین امسال ۱۵،۴ میلیون دلار بابت جرائم سایبری ضرر کرده اند.

نتایج تازه ترین تحقیق درباره تبعات منفی جرائم سایبری بر اقتصاد جهانی نشان می دهد که هر شرکت بزرگ در جهان به واسطه این قبیل جرائم میلیون ها دلار متضرر می شود و این هزینه ها رو به افزایش است.

به گزارش آکا ایران به نقل از ایرنا، موسسه آمریکایی انستیتوی پونمون Ponemon در گزارش سالانه این موسسه اعلام کرد که هر یک از شرکت های بزرگ در آمریکا به طور میانگین امسال ۱۵،۴ میلیون دلار بابت جرائم سایبری ضرر کرده اند، در حالی که آمار پارسال ۱۲،۷میلیون دلار یعنی ۱۹ درصد کمتر بود.

گزارش شش سال قبل انستیتوی پونمون درباره آمریکا نشان می دهد که تازه ترین آمار این موسسه در قیاس با شش سال قبل نیز ۸۲ درصد بیشتر است.

در سطح جهانی نیز متوسط هزینه سالانه جرائم سایبری نسبت به سال پیش که ۷.۷ میلیون دلار بود، ۱.۹ درصد رشد داشته است.

در این پژوهش، مجموع هزینه های مقابله با جرائم اینترنتی، شامل شناسایی، بازیابی، تحقیقات و مدیریت فرآیند رفع بحران برآورد شده است.

همچنین ضررهایی که متوجه اعتبار هر برند می شود و هزینه های اقدامات پیشگیرانه لحاظ شده است.

نفوذهای ضدامنیتی و حملاتی که اخیرا به برخی شرکت های بزرگ صورت گرفت و هزینه های هنگفتی به انها وارد کرد، موجب شده است که دیگر شرکت های بزرگ به فکر تقویت سیستم دفاع سایبری خود بیفتند و برای آن سرمایه گذاری بیشتری کنند.

این تحقیق روی ۵۸ شرکت امریکایی که حداقل هزار مشترک رایانه ای داشتند، انجام شده است.

در سطح جهانی نیز ۲۵۲ شرکت از آمریکا، انگلیس، آلمان، استرالیا، ژاپن، روسیه و برزیل مورد بررسی قرار گرفتند.منبع :