در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد تلسکوپ های شکستی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: تلسکوپ شکستی نوعی از تلسکوپ نوری ست که از عدسی به عنوان عدسی شیئی استفاده می کند تا یک تصویر بسازد. اگرچه این نوع تلسکوپ ها در سدهٔ نوزدهم به شدت محبوب بودند، اما اکنون جای خود را به تلسکوپ های بازتابی دادند. بزرگنمایی تلسکوپ شکستی از تقسیم فاصلهٔ کانونی عدسی شیئی بر عدسی چشمی به دست می آید.

تلسکوپ شکستی,تلسکوپ شکستی یا بازتابی,ساخت تلسکوپ شکستی

تلسکوپ شکستی

آکاایران: در ساختار تلسکوپهای شکستی نور رسیده از اجرام آسمانی از عدسیهایی عبور می کنند. ساده ترین نوع تلسکوپهای شکستی به این صورت است که دو عدسی در دو سر لوله تلسکوپ قرار می گیرد. آن عدسی را که رو به سمت اجرام آسمانی مانند ستاره ها و ماه و... قرار دارد عدسی شیئی می نامند و عدسی دیگری را که ناظر از آن تصویر را می بیند عدسی چشمی می گویند. نور اجرام آسمانی از فاصله بسیار دوری به ما می رسد. به همین دلیل به صورت پرتوهای موازی از عدسی شیئی می گذرد. پرتوها پس از گذر از عدسی شیئی می شکنند و در نقطه ای به نام کانون متمرکز می شوند. شاید شما هم تجربه کرده باشید که اگر یک عدسی را در مقابل نور خورشید نگه دارید پرتوهای خورشید را در یک نقطه کانونی می کند. فاصله میان کانون و عدسی شیئی را فاصله کانونی عدسی شیئی تلسکوپ می نامند که برای هر تلسکوپی اندازه آن مشخص است و قابل تغییر نیست. کار عدسی چشمی بزرگنمایی تصویر است. در تلسکوپها عدسی چشمی قابل تغییر است و در نتیجه بزرگنمایی تغییر می کند. 

در تلسکوپ شکستی ، یک عدسی ، نور را جمع می کند و تصویری از جسم بوجود می آورد. این عدسی که در جلوی آن است، عدسی شیئی نامیده می شود. یک یا چند عدسی کوچک دیگر که چشمی نام دارد، برای دیدن تصویر بدست آمده از شیء بکار می رود. در تلسکوپ شکستی ، عدسی شیئی تصویری از جسم بوجود می آورد و عدسی چشمی آن را درست می کند.

شاید ندانید که اخترشناسان ، همیشه مایل به استفاده از درشتنمایی های بسیار زیاد نیستند. در یک تلسکوپ ، چشمیهای گوناگون ، درشتنمایی های گوناگون ایجاد می کنند. ولی هر قدر تصویر یک ستاره را درشت تر کنیم، باز هم چیزی جز یک نقطه نورانی نخواهیم دید! قطر شیئی بزرگترین تلسکوپ شکستی جهان ، 1.1 متر است. مسائل زیاد سبب می شوند که ساختن تلسکوپهای بزرگتر ، اخترشناسان از آینه خمیده استفاده می کنند و تصویر جسم را بعد از تابش نور آن ، بدست می آورند. 

تلسکوپ شکستی خود شامل دو نمونه می باشد:

تلسکوپهای نوع اول از دو عدسی محدب یکی بافاصله کانونی وقطر زیاد با نام عدسی شیئی( که خود می تواند دارای چند عدسی کوچک باشد) که تصویر اولیه را تشکیل می دهد ودیگری با فاصله کانونی وقطر کم با نام عدسی چشمی که تصویر اولیه را بزرگ می کند تشکیل شده است.اگر فاصله کانونی عدسی شیئی را F1  وفاصله کانونی عدسی چشمی را F2 بنامیم دو عدسی در فاصله ای برابربا مجموع فواصل کانونی شان یعنی F1F2 درون یک لوله قرار می گیرند. این تلسکوپ تصویری وارونه می دهد ومهمترین ایراد آن عیب رنگی است.تلسکوپهای شکستی که در بازار موجود می باشند عموما" از این نوع می باشند البته در تلسکوپهای جدید عدسی های اصلی  از چند عدسی نازک به هم چسبیده با نام عدسی های آپوکرومات یا مدل ساده وارزان ترآکرومات تشکیل شده اند وایرادهای آنها تا حد بسیار زیادی کاسته شده است.

تلسکوپ شکستی,تلسکوپ شکستی یا بازتابی,ساخت تلسکوپ شکستی

تلسکوپ های شکستی

در تلسکوپهای نوع دوم عدسی چشمی یک عدسی مقعر است ودر فاصله ای از عدسی شیئی قرار می گیرد که پرتوهای نور قبل از متمرکز شدن در نقطه کانونی آن دوباره به حالت موازی در می آیند و وارد چشم می شوند.این نوع تلسکوپ تصویری مستقیم می دهد ولی در مقایسه با نمونه اول تلسکوپهای شکستی ٬میدان دیدشان یعنی مساحت تصویری از آسمان که در هر لحظه قابل مشاهده است کمتر است.

تلسکوپ شکستی,تلسکوپ شکستی یا بازتابی,ساخت تلسکوپ شکستی

انواع تلسکوپ شکستی

تلسکوپ گالیله ای از این نوع می باشد.

گردآوری: بخش کامپیوتر آکاایران

صفحه 1 از 0
پربازدیدها

Fatal error: Call to a member function fetchall() on boolean in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/tecnoloji/mbed/incx/porbazdid2.php on line 11