در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته دنیای کامپیوتر از سایت ترفند آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

- برنامه نویس موجودیست زنده که:

اغلب بصورت نشسته با کمی خمیدگی روبروی خود را نگاه می کند.

این موجود توانایی بسیار زیادی در گیر دادن به یک موضوع و پلک نزدن را داراست.

بیشتر طول عمر خود را بدون تحرک سپری می کند و فقط انگشتانش دارای فعالیت بسیار زیاد هستند.

غالبا بصورت انفرادی یافت می شود و در پاسخ به مخاطب همواره می گوید: چی؟

۹۹٪ آنها شب زیست هستند.

 

 

 

- یک برنامه نویس و یک مهندس در یک مسافرت طولانى هوائى کنار یکدیگر در هواپیما نشسته بودند.

برنامه نویس رو به مهندس کرد و گفت: مایلى با همدیگر بازى کنیم؟

مهندس که می خواست استراحت کند محترمانه عذر خواست و رویش را به طرف پنجره برگرداند و پتو را روى خودش کشید.

برنامه نویس دوباره گفت: بازى سرگرم کننده اى است.

من از شما یک سوال می پرسم و اگر شما جوابش را نمی دانستید ۵ دلار به من بدهید.

بعد شما از من یک سوال می کنید و اگر من جوابش را نمی دانستم من ۵ دلار به شما می دهم.

مهندس مجدداً معذرت خواست و چشم هایش را روى هم گذاشت تا خوابش ببرد.

این بار، برنامه نویس پیشنهاد دیگرى داد.

گفت: خوب، اگر شما سوال مرا جواب ندادید ۵ دلار بدهید ولى اگر من نتوانستم سوال شما را جواب دهم ٥٠ دلار به شما می دهم.

این پیشنهاد، چرت مهندس را پاره کرد و رضایت داد که با برنامه نویس بازى کند.

برنامه نویس نخستین سوال را مطرح کرد: «فاصله زمین تا ماه چقدر است؟»

مهندس بدون اینکه کلمه اى بر زبان آورد دست در جیبش کرد و ۵ دلار به برنامه نویس داد.

حالا نوبت خودش بود. مهندس گفت: «آن چیست که وقتى از تپه بالا می رود ۳پا دارد و وقتى پائین می آید ۴ پا؟»

برنامه نویس نگاه تعجب آمیزى کرد و سپس به سراغ کامپیوتر قابل حملش رفت و تمام اطلاعات موجود در آن را مورد جستجو قرار داد.

آنگاه از طریق مودم بیسیم کامپیوترش به اینترنت وصل شد و اطلاعات موجود در کتابخانه کنگره آمریکا را هم جستجو کرد.

باز هم چیز بدرد بخورى پیدا نکرد.

سپس براى تمام همکارانش پست الکترونیک فرستاد و سوال را با آنها در میان گذاشت .

و با یکى دو نفر هم گپ (chat) زد ولى آنها هم نتوانستند کمکى کنند.

بالاخره بعد از ۳ ساعت، مهندس را از خواب بیدار کرد و ٥٠ دلار به او داد.

مهندس مودبانه ٥٠ دلار را گرفت و رویش را برگرداند تا دوباره بخوابد.

برنامه نویس بعد از کمى مکث، او را تکان داد و گفت: «خوب، جواب سوالت چه بود؟»

( شما هم می توانید حدس بزنید)

مهندس دوباره بدون اینکه کلمه اى بر زبان آورد

دست در جیبش کرد و ۵ دلار به برنامه نویس داد و رویش را برگرداند و خوابید …

 

- تصویر چند حاظه فلش جالب:

شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم - آکا
شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم - آکا
شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم - آکا
شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم - آکا

شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم - آکا

شوخی های کامپیوتری - قسمت اول

- امروز روزت را در اداره چگونه گذراندی؟ - افتضاح، کامپیوتر خراب شده بود و ما مجبور بودیم فکر کنیم. ...
شوخی های کامپیوتری - قسمت سوم - آکا

شوخی های کامپیوتری - قسمت دوم

آن بخش از کامپیوتر را که می توان با چکش شکست، سخت افزار نامیده و آن قسمت که فقط می توان به آن دشنام داد را نرم افزار می نامیم.

منبع : tebyan.net

تبلیغات