اصول بازی را یاد بگیریم

تخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پیش است، و همانگونه که مشاهده می شود اعضای محترم صنف در تب و تاب برگزاری آن بسر می برند. بر این اساس توجه به چند نکته از دیدگاه‌های مختلف ضروری استان
▪ دست اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات بعنوان الگو
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه حوزه‌ها و ابعاد زندگی بشری را تحت تاثیر خود قرار داده و افق جدیدی را در جوامع بشری گشوده است. این صنعت نه تنها به عنوان یک ابزار در نظر گرفته شده است، بلکه منبعث از آن، نوع نگرش و الگوهای بشری نیز در کلیه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... نیز دچار تحول شگرف شده است. لذا می‌توان مشاهده نمود که تئوری پردازان نیز در کلیه حوزه‌ها تحت تاثیر این صنعت به ایجاد افکار، تئوری ها و نظریه‌های جدید پرداخته و بطبع آن حاکمان نیز در روش‌های حکومت‌داری خود با رویکردهای مختلف به این فناوری توجه کامل نشان داده‌اند و بر اساس نوع سیستم حکومتی بعنوان تهدید و یا فرصت به آن نگریسته و می نگرند.:

اصول بازی را یاد بگیریم - آکا


بنابراین باید اذعان داشت که دست‌اندرکاران این حوزه نه تنها باید در توجه و بکارگیری آن و تبیین اهمیت و نقش آن برای دولتمردان (بالاخص کشور ما) بیشترین تلاش را انجام دهند بلکه باید بعنوان الگو نیز در کلیه حوزه ها عمل نمایند که از آن جمله می توان به بحث «انتخابات» و پذیرش قواعد مترقی در این حوزه و فعالیت صنفی اشاره نمود.
بدون شک با توجه به نوپا بودن بحث مردم سالاری و انتخابات در کشور ما و غلبه رویکرد تمامیت خواهانه، منجر به پایین بودن استانداردها در این حوزه شده است و عدم اعتقاد به فعالیت‌های صنفی و رویکرد شدید به تکیه و نزدیکی به دولت ها، فعالیت‌های اینچنینی و قواعد بازی را در این حوزه ها شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.
حال علیرغم اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اعضای محترم آن باید بعنوان الگو و سرامد فعالیت‌های اینچنینی بوده و سایر حوزه ها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهند، نگاه به دو انتخابات و وضعیت صنف در این بین، نشان از پایین‌ترین استانداردها می باشد.
عدم نقد صحیح یکدیگر، پایین بودن سطح اعتقاد و عمل به اصول دمکراتیک و پذیرش و تمکین به نتایج، تمامیت خواهی، فدا نمودن منافع صنف در جهت نزدیکی به دولت و سوء استفاده از این رابطه در جهت ضربه زدن به رقبا، اتهام زنی و نقد غیرمنصفانه، پایین بودن سطح توجه و اعتقاد به فلسفه وجودی نظام صنفی و فعالیت‌های آن، عدم دور اندیشی در فعالیت‌ها، ترجیح منافع شخصی بر منافع صنفی و ..... را می‌توان از مهم‌ترین ضعف‌های صنف در این دو انتخابات و دوره میانی آنها دانست.
بنابراین توجه همکاران عزیز را به این نکته دعوت می‌کنم که کلیه این موارد و ادامه آن بدون شک موجب توسعه و رونق این صنعت در کشور نخواهد شد.
بنابراین انسجام و اتحاد خود را فدای منافع زودگذر نکرده و اجازه به ورود نا اهلان به تاثیر گذاری در اهداف و فعالیت‌های صنفی نکرده و مجموعه بزرگ صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را بعنوان الگو و پیشرو در فعالیت‌های صنفی و انتخاباتی مطرح نمایید.
▪ عملکرد هیئت مدیره قبلی و توصیه به هیئت مدیره جدید
بدون شک ارزش‌ها و عملکرد اعضای محترم هیئت مدیره قبلی سازمان را در تثبیت جایگاه سازمان و توسعه فعالیت‌های آن نمی توان نادیده گرفت.
عملکرد هیئت مدیره از حوزه‌های مختلف قابل بررسی و تحلیل می باشد، لذا هم دارای نقاط قوت بوده و هم دارای نقاط ضعف.
در نقد عملکرد هیئت مدیره دوره قبل باید چند نکته را مورد توجه قرار داد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ دوره قبل اولین دوره و دوره بلوغ سازمان بوده است.
ـ فعالیت‌های صنفی در کشور ما همچنان به لحاظ کمی و کیفی در سطح پایینی بوده و دارای استانداردهای ضعیفی است.
ـ عدم اهمیت دولت بر فعالیت‌های اینچنینی و تاثیر گذاری آن بر این گونه سازمان ها
ـ عدم اهمیت دولت به بحث فناوری اطلاعات در کنار سایر سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی
ـ همزمانی فعالیت این دوره هیئت مدیره با شروع کار دولت نهم با مشخصه‌های خاص خود
ـ عدم اعتقاد مدیران دولتی این حوزه به بخش خصوصی
ـ میزان و سطح مشارکت و همکاری اعضا
ـ ....
هیئت مدیره در بلوغ و انسجام اعضای صنف عملکرد قابل قبولی ارائه نمودند، ولیکن بعنوان سازمان متولی و مسئول در بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخورد با اعضاء معترض بنظر می‌توانستند عملکرد بهتری ارائه نمایند و بطور کلی آیا ورود به این تنش ها درست بوده است یا خیر؟ بنظر با توجه به جایگاه بالاتر سازمان جواب خیر می باشد.
در حوزه تعامل با دولت، بدون شک اظهار نظرهای ارائه شده کمی غیر منصفانه است، در دوره ای که مدیران دولتی سازمان‌های متولی اعتقادی به بخش خصوصی مستقل و قدرتمند را ندارد آیا می‌شد عملکردی جز این داشت؟!
منتقدان باید به عملکرد سازمان‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه نموده و سپس عملکرد هیئت مدیره را نقد نمایند. البته این ایراد بواقع وارد است که عملکرد مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت هشتم نیز ضعف‌های فراوان داشته و سازمان، عملکرد آنان را نیز آسیب‌شناسی نکرده است. شاید تنها ایرادی که به عملکرد هیئت مدیره سازمان در این مورد می‌توان وارد دانست، به عدم استفاده از توان اعضا، انسجام و پیگیری در این برخوردها اشاره نمود.
حال سوالی نیز باید از منتقدین پرسید که سهم اعضا در برخورد با موارد متعدد عملکرد غلط دولت در این حوزه چقدر بوده است و چقدر باید باشد؟
اصلی‌ترین انتقاد وارده بر هیئت مدیره سابق را می توان عدم تدوین سند استراتژی سازمان دانست، بدون شک در صورت تدوین این سند و تصویب آن پس از نظرخواهی از اعضا می توانست بعنوان یک میثاق اتحاد در میان اعضا مطرح شده و منشا فعالیت صنفی گردد.
از دیگر مواردی که می توان مورد انتقاد قرار داده و بعنوان شاید انحصار طلبی مطرح نمود، عدم مشارکت دادن اعضا (بالاخص اعضا فعال) در موارد تاثیر گذار دانست که از آن جمله می توان به فعالیت‌های مرتبط با مرکز صنایع نوین و ... اشاره نمود.
در دوره قبل با اطمینان می‌توان گفت که میزان مشارکت اعضا بسیار پایین بوده است، برای مثال تعداد زیادی از دوستانی که بهطور فعال در انتخابات جاری شرکت نموده‌اند و شروع به انتقادهای غیرکارشناسی نموده‌اند، حد اقل اینجانب در فعالیت‌های صنفی اثری از این بزرگواران را ندیده ام ولیکن امیدوارم که به فعالیت‌ها و مشارکت‌های صنفی خود در صورت عدم پیروزی در انتخابات با همین انرژی ادامه دهند.
بنابراین با توجه به میزان مشارکت اعضا در این سه سال، عملکرد اعضای هیئت مدیره سازمان نمره قبولی بالایی را می گیرد.
حال با توجه به برنامه‌های اعلام شده از سوی کاندیداهای محترم و ائتلافات تشکیل شده، موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
▪ تدوین سند راهبردی و برنامه بلند مدت برای سازمان و رای گیری از اعضا جهت تصویب و عمل به آن بعنوان میثاق نامه صنفی.
▪ حفظ استقلال کامل سازمان و ایجاد تعامل کاملا سازنده با ارکان حکومتی و نه سرسپردگی
▪ افزایش تعاملات بین المللی
▪ ارتقاء سطح مشارکت اعضا در کلیه فعالیت‌های صنفی و فنی
▪ نظرخواهی اعضا در جذب همکاران و مشاوران غیر عضو سازمان
▪ بررسی و نقد دوره‏ای و مستمر عملکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
▪ تاثیرگذاری و مشارکت فعال در تدوین راهبردهای کشوری و قوانین و سیاست ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
▪ افزایش شفافیت در فعالیت‌های سازمان و بالاخص هیئت مدیره
▪ برخورد سازنده با افراد معترض و ایجاد انسجام صنفی
▪ توجه به ارتقاء سطح کیفی این حوزه
ساسان شیردل
اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا

تبلیغات