loading...
 30 میلیون نفر مخاطب بازی Owerwatch - آکا

آکاایران: 30 میلیون نفر مخاطب بازی Owerwatch

آکاایران: در صفحه ی رسمی Twitter شرکت سازنده ی بازی Owerwatch روز 29 آوریل به صورت رسمی اعلام شد. تاکنون حداقل 30 میلیون نفر در جهان مخاطب این بازی هستند.
از روز انتشار این بازی تاکنون در حدود 30 میلیون نفر در این بازی حساب کاربری ساخته اند. اما با این حال باید به این واقعیت اشاره کرد که ارائه ی آمار 30 میلیون نفری به این معنا نیست که تاکنون 30 میلیون نفر این نسخه را بازی کرده اند و یا این تعداد از نسخه بازی به فروش رفته است.
به گزارش آکاایران: این میزان کاربر را می توان به علت ثبت نام تعداد زیادی از کاربران در مدت زمان دانلود رایگان نسخه ی پیش نمایش بازی دانست و یا اینکه یک کاربر دو بار در این بازی برای خود حساب کاربری ایجاد کرده است. بر اساس گزارش قبلی این کمپانی، تعداد اکانت ها در این بازی در اکتبر سال گذشته در حدود 20 میلیون نفر و در ماه ژانویه به رقمی بیش از 25 میلیون رسیده بود.

.

منبع :

loading...
تبلیغات