آکاایران: “نقض” در لغت عربی به معنای شکستن استخوان، ویران کردن عمارت، ازهم گسلاندن رشته و برهم زدن پیمان، آمده است که جمیع این معانی به گونه ای تماتیک از دستکاری در ساختارِ پیش تقدیر شده ای خبر می دهند. نقیضه، مشتقی بر همان ریشه ی «نقض» بوده که در ادبیات عرب به قصیده ای که شاعر در مدح قبیله اش می سروده، اطلاق می شده. فلذا در گذار کَل کَل های بین قبیله ایِ شعرا، نقیضه پوستینی از معنای ادبی نیز به خود گرفته. و آن معنای ادبی همان است که بعدا در مقابل لغت “پارودی” کار گرفته می شود.

به گزارش آکاایران: از سوی دیگر واژه ی پارودی (Parody) مطرح می شود که “شیپلی” آن را در فرهنگ اصطلاحات ادبی خود، تقلیدی اغراق آمیز از ویژگی های یک سبک، به صورت طنز آمیز می داند. به گونه ای که در آن از کلمات، سیاق، طرز بیان و طرز تفکر نویسنده استفاده می شود و با ایجاد تغییراتی هدفمند، آن ویژگی ها به صورتی خنده آور و در موضعی غیر جدی و نابجا، اثر اصلی را تمسخر می کنند.

در واقع پارودی ــ که تاریخچه ی سرایش و پردازشش به شکل مدون (به گفته ی زرین کوب) به یونان باستان و “اریستوفان” (Aristophanes) بازمی گردد ــ با نقض در یک مفهومِ تلویحی، مشترک است. و آن مفهوم، تغییر و ایجاد پیچش در ساختار است. به همین شیوه “علامه محمد قزوینی” اولین بار «نقیضه» را در برابر پارودی به کار می برد و گویی از همین جاست که مفهوم نقیضه، هزل، هجو، شوخی و پارودی در هم می آمیزند و خوانش پارودی برای مخاطب فارسی زبان ناممکن می شود.

طنزی که امروزه نزد مخاطب فارسی زبان جایگاه و منقبت دارد، تنها حاصل کژتابی زبانی و وادیسیدگی عجیبیست که انگار در مقابله ی آن با نسخه ی غربی اش پدیدار شده. به گونه ای غریب، آن هنگام که پارودی به عنوان یک مفهوم غربیِ حاصل از طبقه بندی (که مشخصه ی علم مدرن است) وارد فرهنگ فارسی می شود و مخاطب فارسی زبان مترصد مقابله کردن آن با لغات زبان خودش، می شود، آن روحیه ی پارودیکِ هزلیات فارسی از دست می روند. یعنی آنچه از طعنه و کنایه در اشعارِ کمتر معروفِ سعدی و حافظ و مولانا و عراقی و یزدی، به شکلی کاملا اُرگانیک جریان داشته، در مقابله با همزاد غربی اش رنگ باخته و ریختش به آنچه امروز می شناسیم برمی گردد.

کمی اگر دقت بکنیم می بینیم که طنز در ایران به مفهومی بی سر و پا و خالی از خلاقیت و پیچش تبدیل شده. و از همین گذر می توانیم بگوییم که پُر بیراه نیست نگاهِ نه چندان جدیِ مخاطب و منتقد فارسی به طنز. که البته نمی توان منکر دامن زدن همان منتقد کم تقصیر به افول طنز فارسی شد.

خوانشِ مخاطب فارسی از طنز، دچار اشتباهی بزرگ شده و آن اشتباه به سبب بار منفی تلویحی همان واژه ی تمسخر به مخاطب القا می شود. همین که نمی توانیم به موضوعی بخندیم مگر با حمله ی مستقیم به آن خود بیانگر این موضع غلط فارسی در برابر طنز است. البته به هیچ وجه منظورم آنطور جبهه گیری های وحشیانه و بدوی در برابر شوخی نیست. آنطور جبهه گیری های قومی و صنفی. نخیر! هیچ توجیه منطقی و متمدنانه ای برای یارکشی پزشکان، دلالان، فیلم سازان، نانواها، بغال ها و بزاز ها و حتی همین جماعت منتقدین و ادبیات چی ها یا حتی قومیت های مختلف در برابر شوخی وجود ندارد. و چنان رویکردی، فقط و فقط نشان از بدویت و بربریت دارد.

لکن آنچه منظور این نوشته است، ناتوانی مخاطب فارسی در درک درست نوشته یا رسانه ی پارودیک به عنوان یک اثر هنری است. آنجا که مخاطب فارسی در چگونه نگاه کردن یک فیلم پارودیک یا چگونه خواندن یک نوشته ی پارودیک به گِل می نشیند و نمی داند که بالاخره چطور باید از این اثر پارودیک لذت برد.

برای ما پارودی مفهومی درک نشده است. برای ما طنز تنها زمانی اتفاق می افتد که جلوی تلویزیونمان بنیشینیم و به لودگی هایی در قالب فکاهی بخندیم. قصدم به هیچ وجه نقد اجتماعی و کوبیدن آنچه امروز به عنوان طنز می شناسیم نیست. قصدم تنها معرفی امکان جدیدیست که بتواند سرگرممان کند.

طنز لزوما حالتی اغراق آمیز از خنده ی وحشیانه نیست که در اثرش رگ های گردنمان تا هفته ها خشک شود و شکممان درد بگیرد و نفسمان بالا نیاید. در واقع طنز نوعی سرگرمی با جنسی از سرخوشی است. طنز در معنای ایجاد فرح است و نه تنها خنداندن. فرح و سروری ضمنی و سرگرمی در نقاطی که به اعتبار طعنه ها و کنایاتشان، دوست داشتنی یا جذاب به نظرمان می رسند. بیایید برای فهم بهتر مطلب، به سراغ باب اسفنجی برویم که احتمالا همه تان آن را دیده اید. باب اسفنجی مثال خوبی از یک پارودی است. آنچه در باب اسفنجی می بینید، نه یک موضع خنده دار است که لحظاتی شما را بخنداند و بعد تا جوک بامزه ی بعدی رها کند، که نوعی شکاندن ساختار معمول ذهنی شما نسبت به یک انیمیشن زیر آب است. به طوری که این شکافتن ساختار هنجارهای ذهن شما، خود منجر به تولید ساختاری جدید می شود که بعد از آن زمانی که شما انیمیشن های مشابه را می بینید به یاد آن می افتید و می گویید «شبیه باب اسفنجی بود!». ساختار جدید ساختاری متناقض است. ساختاری پارودیک که انگار یک جای کارش می لنگد. انگار درست نیست (چرا که بر ساختار پیشین ذهن شما منطبق نیست). این تناقضی که شما به دلیل کاستی زبانتان تنها می توانید به عنوان حسی عجیب، بهت آور و خاص یاد کنید، حس ناشی از تماشای یک انیمیشن پارودی است.

بیایید نگاهی هم به کار طناز نه چندان خوش ذوق خودمان بیندازیم. در کار “مهران مدیری” نشانه های پارودیک بسیار ضعیفی وجود دارد. برای مثال در کارهای مدیری، آن زمان که “سیامک انصاری” به دوربین خیره می شود، اتفاقی پارودیک در حال وقوع است. اتفاقی خارج از ساختار ذهنی شما. اتفاقی متناقض با آنچه ذهنیت شما بوده. بماند که این بارقه ی پارودی، تکنیکی متعلق به گذشته های دور طنز در اروپا و حتی شرق آسیاست لیکن می تواند مثال خوبی برای پارودی یا همان نقیضه باشد. برای مخاطب فارسی که حتما ــ حتی شده یک بار ــ کار مدیری را دیده است.

مثال بعدی را می توان از “مجسن نامجو” آورد. نامجو بی شک از تیر وطایفه ی موسیقی سنتی است. آواز را به شکل سنتی آموخته و بر حدود موسیقی سنتی تسلط دارد. اما کار او در واقع ساختن پارودی موسیقی سنتی است. باز هم می توان به دستکاری مرزهای از پیش تعیین شده ی ذهن ما در باب موسیقی سنتی، از سوی نامجو حرف زد. نامجو هتّاک شور و ماهور و شعر حافظ نیست. وی تنها با تغییر در ساختار موسیقی سنتی مقبول و تغییر در خوانش (یا همان بازخوانی) شعر حافظ، ساختاری بدیع و متناقض ایجاد می کند که باز واکنش مخاطب فارسی به این اثر جدید خلق شده بهت و عدم فهم است. طوری که آن مخاطب بی طرف در واکنش به آن اثر تنها بتواند بگوید «چیز عجیب و خاصی بود!». همین واژه ی “خاص”، نشان از نوعی فلج زبانی در توصیف حس منتقل شده از شنیدن موسیقی نامجو و دیدن باب اسفنجی، دارد. پارودی حتی در زبان فارسی به درستی فهم نشده. و از این بابت می توان حقی برای مخاطب در عدم فهم درست از یک اثر پارودیک، قائل شد.

در واقع مخاطب فارسی پارودی را می فهمد و نسبت به آن واکنش نشان می دهد (این واکنش همان بهت و نسبت دادن واژه ی “خاص” به اثر است). ولی از توضیح بیشتر حس پارودی عاجز است.

در مثال دیگر با درک نیمه ونصفه ای که تا به اینجا از پارودی به دست آورده ایم، می توانیم آن حمله ی تیزبینانه به اساطیر و داستان اسطوره ای در کار نویسندگانی چون تِری پِرَچِت (Terry Perachett) را به وضوح ببینیم و از آن لذت پارودیک بهره ببریم. می توانیم شوخی های بعید و لایه لایه را از میان ستینگ های سیاه و در بین تصاویر هولناک و حزین، یکی یکی بیرون بکشیم و از دیدن و جُستنشان لذت ببریم. می توانیم یک داستان کاملا تراژیک بخوانیم ولی روح متناقضش را نیز ببینیم و حظ کنیم.

از همین دیدِ نسبی می توان اسلوب درستی برای نقیضه خوانی بیرون کشید. اسلوبی که با آن، خواننده ی فارسی نیز بتواند به درک و طبقه بندی درستی از اثر پیش رویش برسد. اسلوبی که منِ فارسی زبان را در مواجهه با متن پرچت از آن گنگی و سردرگمی (که حالا چطور باید بخوانمش و چرا این متن در هیچ کدام از قالب های ذهنی من نمی گنجد!) برهاند. و می توان با مخاطب فارسی، در مورد هجو درون مایه (درون مایه به جای تِم) صحبت کرد.


هجو ساختار و هجو روایت

بالاخره این پارودی چیست؟ - یادداشتی بر سینمای بونگ جون هو - - آکا

آکاایران: بالاخره این پارودی چیست؟

هجو در روایت سبقه ای طولانی دارد. از متون و اشعار افلاطون و اریستوفان گرفته تا سعدی و حافظ و نظامی و حتی همین امروز در سینما و ادبیاتِ کسانی چون “مارتین مک دونا” (Martin McDonagh) و “میلان کوندرا”. هجو در روایت یا همان (Narration) به معنای هجو در چگونه گفتن است. یعنی آن زمان که پلات یا موضوع انتخاب شده اهمیت چندانی ندارد و روایت است که اهمیت پیدا می کند. خالق اثر با دستکاری در شیوه ی بیانش آن موفعیت پارودی را ایجاد می کند. در واقع اینجا راوی از پلات کلاسیک استفاده می کند. موضوعاتی چون عشق، توطئه، جست و جو، ماجراجویی و مانند این ها را مد نظر قرار می دهد و برای خلق پارودی به سراغ روایت می رود. در واقع پارودی روایت همان است که توضیحش در فرهنگ اصطلاحات ادبی “شیپلی” آمده.

برای آنکه بتوانیم مفهوم هجو روایت را خوب درک کنیم، باید به میانه ی شعر حافظ برویم آنجا که می گوید:

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

یا سعدی را از نظر بگذرانیم آنجا که می گوید:

من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب

با یکی افتاده ام کو بگسلد زنجیر را

 این دو مثال، نشان دهنده ی طعنه ای در روایتِ موضوعشان هستند. حافظ در باب عشقِ ورای تاب و توانش می گوید که او را راهی بیابان کرده لیکن چگونگی بیانش (در واقع همان روایت) را دستخوش هجوی ضمنی کرده. شوخی در نحوه ی بیان است. در واقع شوخی در روایت است و نه در موضوع. موضوع دراماتیک و حتی تراژیک است. سعدی نیز همان روش را با استیل روایی دیگر و طنز تشدیده شده ای به کار می بندد. در واقع در این گونه در هجو روایت، دغدغه ی خالق اثر، ایجادِ فرمی بدیع، و لذیذ برای بیان موضوع است. هجو در فرمِ بیان است و گویش. نه در موضوع و پلات. و تمسخری صورت نگرفته هر چند که ممکن است خود اثر ماهیتی “مسخره” داشته باشد.

به عنوان مثال دیگری بیایید به سراغ فیلم “در بروژ” (In Bruges) برویم. پلات اصلی داستان پلاتی کلاسیک است. در مورد مزدوریست که برای انجام مأموریتی به همراه همکارش به بروژ رفته است. و در این سفر عشق به او رو می کند. اما مک دونا از میان همین پلات کلاسیک، به مدد ابزارهای روایی اش و فراداستان (متافیکشن) ماهرانه اش، اثر سینمایی هجوی بیرون می کشد که دیدنش بسیار لذت بخش خواهد بود.

شاید بد نباشد اگر همین الان که سرمان گرمِ هجور روایت است، به یکی از اساسی ترین حربه های این گونه از هجو نیز اشاره کنیم.


ارجاعات بین روایت های مختلف در هجو روایی

بالاخره این پارودی چیست؟ - یادداشتی بر سینمای بونگ جون هو - - آکا

حال که کمی در درک مفهوم و حس منتقل شده از پارودی و به خصوص پارودی در روایت ورزیده تریم، بجاست که در باب اراجاعات بین دو روایت (یا ارجاعات دو روایت مجزا به هم) و نقش آن ها در پارودی روایت صحبت کنیم.

ابتدا در مورد نسخ غربی اش سخن می گوییم و پس از آن به یکی از معدود نسخه های داخلی اش هم اشاره ای می کنیم. یکی از نقاط لذت سریال “دوستان” (Friends)، در حضورِ شخصیت پارودیکِ “چندلر” است. چندلر شخصیت سواد آموخته ای به نظر نمی رسد و از این حیث آن هنگام که در شوخی هایش با موضوعات، لحن ها و نقل قول های معروف، ارجاعی به اثری دیگر ظاهر می شود، دریافتی متناقض دوباره به مخاطب انتقال می یابد. و این دریافت متناقض، حاصل کنار هم گذاشتن ساختار شخصیت چندلر، ستینگ سریال و ساختار معروفیست که به آن ارجاع داده می شود. بیایید باز هم تفعّلی به با ب اسفنجی بزنیم. آیا قرارگرفتن سایه ای از درون مایه ی نمایشنامه ی “هملت” در کنار ساختار کارتونی باب اسفنجی کمی عجیب و متناقض نیست؟ آیا تبدیل لحظه ای “باب” به هملت و دوستش “پاتریک” به اوفیلیا، اتفاقی ورای تصور و حمله ای مجدد به ساختار ذهنی مخاطب نیست؟ ایا این همسان سازی یواشکی شخصیت ها متناقض و بهت آور نیست؟ زمانی که در یک اسلوب مضحک (مضحک نه در معنای منفی یا مثبتش) باب و پاتریک شروع به دیالوگ کردن به سیاق هملت و اوفیلیا می کنند، ساختار ذهنی شما دوباره به هم نمی ریزد؟

حال به سراغ نمونه ی وطنی اش می رویم. در سری اخیر برنامه ی “کلاه قرمزی” شخصیت “آقای همساده” معرفی می شود که بی شک از پارودیک ترین المان های طنز بومی ایرانیست. به دلیل همان ساختارشکنی خلق الساعه ای که شخصیت او را می سازد. حال به ارجاعات “آقای همساده” نگاه کنیم. این بار تیزبین تر و ریزبین تر. زمانی که درباره ی بیمارستان خالی از سکنه ای در میان صحرای گبی صحبت می کند. بی شک این بیمارستان با آن بیمارستانی که در ابتدای فیلم رزیدنت ایول ـ آخرالزمان (Resident evil – Apocalypse) می بینیم بی ارتباط نیست. یا زمانی که در مورد برخورد با کوه یخ در سفر دریایی اش سخن از او می شنویم، غیرممکن است که به “تایتانیک” فکر نکنیم. ارجاع به آثار معروف و المان های بیشتر دیده شده ی این آثار، بهتی انی در مخاطب ایجاد می کند و رنگ و بویی از تناقض و پارودی را به شخصیت آقای همساده و در نهایت به کل اثر می بخشد که بی شک همه مان حسش کرده ایم و با آن تناقض آشکار به گونه ای غیر از یک دروغ بزرگ خو گرفته ایم.

و اما این که هجو در روایت مفهومی مقدم بر هجو تماتیک و ساختاری است. در واقع هجو روایی انگار عرصه ای را به هنرمند نشان می دهد که در آن بتواند نه تنها روایتِ نقیضه بسازد که از تمام ابزار دستش برای ساخت یک پارودی بهره جوید. ابزاری مثل دوربین، صدا، نور و تدوین در سینماو پلات و شخصیت و لحن و زبان در ادبیات. در واقع به تاخیرِ موفقیتِ هجوِ روایی، هنرمند، دست به تجربه ی بیشتری در این عرصه می زند که حاصلش هجو ساختار است.  در ادامه پس از معرفی کوتاهی بر “بونگ جون هو”، با قیاسی سینمایی (چرا که این نوشته یادداشتی سینمایی ـ زبانی است) به این دو گونه ی هجو بیشتر می پردازیم و از همین گذر در تلاشیم تا مخاطب فارسی را در چگونگی برخورد با یک پارودیف کمی روشن کنیم و از سردرگمی فعلیش بیرون بکشیم.

آ ن انقطاع حاصل از تعریف نه چندان دقیق پارودی در زبان ما، نهایتا به آنجا ختم شده که مفهوم واقعی نقیضه تا حد زیادی از میان برود و این موضوع نه فقط به ضرر خالق اثر هنریِ هجو تمام شده که به مثابه نفرینی برای مخاطب آن هجو نیز هست. چرا که وی از مقطعی دیگر برای هجوخوانیِ درست و تماتیک آموزش ندیده. و همین است که نمی تواند فیلم بونگ جون هو (Bong Joon-ho) را به درستی ببیند و به درستی بفهمد.


بونگ جون هو (Bong joon-ho) و هجو تماتیک ژانر

نام بونگ جون هو شاید در کنار کارگردان های بنام ژانر، چون “ریدلی اسکات” و “دیوید فینچر” مهجور و منزوی باشد (گفتنیست قیاس جون هو با فینچر و اسکات در اصل قیاس درستی نیست و این قیاس تنها اشاره به بزرگی نام ها دارد. همچنین هدف دیگر از این قیاس قرار دادن فیلم “خاطرات قتل” در برابر آثار فینچر و قرار دادن “میزبان” در برابر “بیگانه” ی اسکات است.)، لیکن آنچه مشخصه ی کار اوست، هجو تماتیک و عمیق ژانر است که بحث این نوشته است. از این حیث شاید آوردن نام و ادای دِین به “تری گیلیام” کار درست تری باشد ولی نوشته ی پیش رو مغرضانه و با پارتی بازیِ آشکار، به سراغ معارفه ی بونگ جون هو و به خصوص سه فیلم خاطرات قتل (Memories of murder)، میزبان (The host) و برف شکن (Snowpiercer) می رود تا شاید امکان جدیدی برای لذت بردن مخاطب فارسی از یک درون مایه ی طاعن ایجاد کند.

بونگ جون هو کارگردان چهل و شش ساله ی اهل کره ی جنوبیست که با الهام از تری گیلیامِ نامی، دست اندر کار هجو ژانر به عنوان جریانی در عین حال ژانری، شده. جریانی به شدت لذت بخش و جذاب که صحنه ی لذتی جدید را برای مخاطبش می گستراند و آن مخاطب را به درون فیلمی ماجراجویانه، سریع و خوش رنگ و لعاب می برد و برای او تجربه ی بصری جدید و غریبی را به ارمغان می آورد. در اینجا ابتدا سیاق سینمایی او را با سیاق سینمایی همتای بنام و خوش اقبال ترش در سینمای پارودی یعنی “کونتین تارانتینو”، مقایسه می کنیم و سپس به بررسی سه فیلم جون هو می پردازیم تا از این رهگذر بتوانیم مغز مفهوم پارودی را بهتر درک کنیم.


تارانتینو در مقابل جون هو

بالاخره این پارودی چیست؟ - یادداشتی بر سینمای بونگ جون هو - - آکا

«”تارانتینو” در میان فیلمش ایستاده و راویان را مجبور به هجو داستان می کند». این را “تری گیلیام” درباره ی تارانتینو می گوید وقتی از تفاوت فیلم های خودش و تارانتینو می پرسند. در واقع پلات در فیلم تارانتینو همان پلات کلاسیک است و ساختار فیلم دچار تناقض عمدی نشده. ارجاعات بین روایتی زیادند و موقعیت ها چندان پارودی نیستند. اما همان موقعیت های کلاسیک به شکلی متناقض روایت می شوند. برای توضیح بهتر موقعیت پارودی در فیلم تارانتینو، می توان تصور کرد که فیلم نامه توسط فیلم نامه نویسی غیر از تارانتینو نوشته شده. فیلم نامه ای کاملا کلاسیک. سپس این فیلم نامه به تارانتینوی بامزه سپرده شده تا با شوخ طبعی خودش آن را بسازد. و این جاست که تفاوت مهمی میان شیوه ی رویکرد تارانتینو و جون هو به پارودی قابل مشاهده است. جون هو از موقعیت هجوآمیز استفاده می کند و روایت پارودی را انجام می دهد. در واقع وجود روایت متناقض محصول نقض در ساختار است. ساختار متناقض منجر به شخصیت متناقض، موقعیت متناقض، پلات متناقض، تصویر متناقض و حتی همان روایت متناقض می شود. پارودی روایت را از این حیث می توان زیرمجموعه ی پارودی ساختار و هجو تماتیک دانست. همان هجوی که در آثار جون هو به چشم می خورد. پلات، دیگر پلات کلاسیک و نبرد میان خیر و شر نیست. پلات با آن روح پارودی گره خورده است. آن چنان که در برف شکن پلات به دست گرفتن موتور مقدس است و در خاطرات قتل دیگر قاتل و پیدا کردنش اهمیت ندارد. میزبان هم صحنه ی وحشت از هیولا و بحران حمله ی هیولا به نظر نمی رسد. پلات در خدمت پارودیست و اگر به صحبت گیلیام در باب تفاوت این دو گونه ی پارودی رجوع کنیم، جون هو اینجا به مثابه مهندسیست که بیرون از فیلم ایستاده و همه چیز را اندازه گیری و بسته بندی می کند. هجو در تم است نه فقط در روایت. و روایت بخشی از آن تم خواهد بود.

با واکاوی سه فیلم “خاطرات قتل”، برف شکن” و “میزبان” می توانیم این هجو تماتیک را بهتر و روشن تر دریابیم. پس بیایید به سراغ این فیلم ها برویم و آن ها را با نگاه دقیق تری بسنجیم.


خاطرات قتل (Memories of murder) – ۲۰۰۳

بالاخره این پارودی چیست؟ - یادداشتی بر سینمای بونگ جون هو - - آکا

خاطرات قتل شاید در ابتدا تنها فیلمی ساده از تکاپوی دو کارآگاه به دنبال قاتلی دیوانه به نظر بیاید که در شهر کوچکی دست به جنایت زده. اما کمی اگر صبور باشیم و به بونگ جون هوی جوان اجازه ی خودنمایی بدهیم، می بینیم که با فیلم متفاوتی رو به رو هستیم. فیلم ناقض تمام کلیشه های ژانر کارآگاهیست. ماجرا در شهری بسیار کوچک در نقطه ای دورافتاده با قتل یک زن جوان و زیبا شروع می شود. شهری که در آن صحنه های جرم ارزشی ندارند و مردمش با تراکتور از روی مدارک صحنه ی جرم رد می شوند! اما فیلم به همین بسنده نمی کند. پای کارآگاه اول که پرخاشگر و بی حواس است را وسط می کشد و شما را درپرونده سازی وی برای هم آوردن سر و ته ماجرا، با او همراه می کند. و بعد از آنجایی که هر کارآگاهی یک واتسونی می خواهد، پای کارآگاه دوم به شهر باز می شود. استریوتایپی از کارآگاه مغموم و افسرده از سئول به شهر دورافتاده سفر می کند تا در کشف سِر این معما به کارآگاه عصبانی مان کمک کند. کارآگاهی از شهری بزرگ که در ابتدا باهوش تر و تیزبین تر به نظر می رسد.

اما لعنت! قضیه آنطور نیست که فکرش را می کردیم. هر دو کارآگاه بی اندازه احمق اند. تنها تفاوتشان در این است که جون هو کارآگاه اول را به شما آنطور که هست (احمق) نشان می دهد اما حماقت کارآگاه دوم را خودتان باید رمزگشایی کنید. جون هو تا لحظه ی آخر فیلم به کارآگاه سئولی اش اطمینان دارد و او را “آدم باهوشه ی ماجرا” نشان می دهد. ولی حقیقت آن است که او هم به احمقی هر کارآگاه دیگریست. در واقع وقتی فیلم را می بینید، لجتان می گیرد. انگار همه ی مردم شهر می دانند که قاتل کیست الی دو کارآگاه. کارآگاه ِبه ظاهر باهوش تر، شروع به پیدا کردن الگویی در کار قاتل می کند که اصلا وجود ندارد! و بازجویی ها همه در موتور خانه ی اداره ی پلیس انجام می شوند. و همیشه یک نفر پوتین به پا، آماده ی جفت پا پریدن توی صورت مظنون است. فیلم ادامه پیدا می کند و دو کارآگاه به شکلی تصادفی و احمقانه قاتل را می یابند. همه ی مدارک علیه اوست. لیکن برای محکوم کردنش به یک مدرک درست و حسابی و محکمه پسند نیاز است. و آن مدرک چیزی نیست جز مطابقت دی ان ای قاتل با نمونه ی یافت شده در صحنه ی جرم. اشتباه نکنید. جون هو اینجا هم قصد ندارد قصه را معمولی پیش ببرد. تکنولوزی لازم برای انجام آزمایش تطابق در کرده وجود ندارد فلذا کارآگاهان مجبورند نمونه را برای آزمایش به آمریکا بفرستند. و مظنون را تا رسیدن جواب آزمایش زیر نظر بگیرند. حال تصور کنید شبی از شب ها ماشین کارآگاه باهوش خراب می شود و او از تعقیب مظنون بازمی ماند. و در همان شب قتل دیگری رخ می دهد. فردای آن روز مظنون را دوباره دستگیر می کنند تا به سزای عملش برسانندش و تصور کنید چه اتفاقی می افتد! جواب آزمایش خبر از عدم تطابق نمونه ی کشف شده با دی ان ای مظنون می دهد! مظنونی که همه مان می دانیم خود خود قاتل است. و این آن هجو تماتیکیست که از آن سخن می گویم. در تمام طول فیلم شما غرق یک مکاشفه ی واقعی جنایت هستید ولی موضوع اینجاست که همراهانتان (که همان کاراگاه ها باشند) به شدت احمقند. و هنر جون هو آنجاست که حتی شما هم از حماقت دو کارآگاه سر در نمی آورید مگر با نگاهی تیزبین. این گونه از هجو درون مایه در تمام طول فیلم قابل مشاهده است. آنجا که زن ها با دیدن قاتل در گوش هم پچ پچ می کنند. (در واقع خاله زنک های شهر از هویت قاتل باخبرند!) و آنجا که اداره ی پلیس برای تعقیب قاتل و دستگیری اش نیروی کافی ندارند. و در الگوی احمقانه ی پیراهن قرمز و آهنگ شب قتل نیز باز این موضوع مشهود است. در واقع شما نفرین شده اید به همراهی با یک انکشاف جرم مسخره و بی هدف.

حال بیایید در مورد آن صورت از هجو که در سطور پیشین معرفی اش کردیم، صحبت کنیم. فیلم به شما این احساس احمق بودن کارآگاه ان را به صورت مستقیم نمی دهد. هر دو کارآگاه از خودگذشته و تشنه ی حل معمایند. همه چیز انگار واقعیست. الگوهای کشف جرمشان حقیقی و تیزبینانه به نظر می رسد و تا انتهای فیلم (حتی آنجا که بر همه مشخص شده که این الگوها لاطاعلات بوده اند)، هم سخنی از بیخود بودن این الگوها به میان نمی آید. در واقع کارگردان و کارآگاهان انگار آن را پشت گوش می اندازند. کارآگاهان زمین نمی خورند و بی دست و پا نیستند. برعکس به شدت خبره به نظر می آیند. شما به عنوان مخاطب فارسی سخت می توانید طنز آن صحنه ای که به دلیل باران شدید تعقیب قاتل را متوقف می کنند و در پناهگاهی امن منتظر قطع باران می شوند را درک کنید. سخت می توانید در آن صحنه ی تلخ طبرئه ی قاتل به موجب حکم آمریکایی، طنزی ببینید ولی حقیقت این است که آن هجو گسترده در ساختار یک داستان کارآگاهی تلخ، به کار گرفته شده. داستانی که انگار اصلا در مورد قاتل و معما صحبت نمی کند و صرفا موقعیتی پارودیک از کره ی بعد از جنگ را به شما نشان می دهد. هجوی که آنجاست ولی آن اتفاق زبانی و آن اشتباه من و شمای فارسی زبان در درک مفهوم طنز، مانع از دیدنش می شود.


میزبان (The host) – ۲۰۰۶

بالاخره این پارودی چیست؟ - یادداشتی بر سینمای بونگ جون هو - - آکا

میزبان، روایتی دراماتیک از حضور هیولا در شهری بندریست. هیولایی که قربانیانش را با خود به گودالی مخوف می برد و یکی یکی می خوردشان.

دختر قهرمان فیلم یکی از همین قربانیان است که در پستویی در گودال هیولا مخفی شده و منتظر منجی است. و اما خوب است با پدر دختر و خانواده اش آشنا شویم. پدر دختر مردی دایم الخمر و بی خاصیت است که تصویرش ابتدائا فرضیه ی مخاطب مبتنی  بر رهانیدن دخترش را منتفی می کند. پدربزرگ دختر ولی عاقل تر و ورزیده تر به نظر می رسد. عموی دخترک، سخصیتی انقلابی و پرخاشگر و عمه ی دخترک قهرمان تیراندازی با کمان است. تیم نجات تکمیل شد!

آنچه در فیلم می بینید روایتی از تلاش این خانواده برای نجات دادن دخترشان است که بسیار تراژیک و غمناک به نظر می رسد و در عین حال به شدت احمقانه است. عمه ی تیراندازِ دختر، تا لحظه ی آخر فقط یک تیر شلیک می کند که آن هم تیر چندان تاثیرگذاری نیست. هر وقت اقدام به تیراندازی می کند تلاشش توسط عاملی محیطی به هدر می رود. عموی دخترک در جریان نجات برادرزاده اش وارد انقلابی عظیم می شود. و آمریکایی ها باز هم جای خودشان را پیدا می کنند. ارتش آمریکا که بهانه ی مطالعه بر روی ویروس مسری هیولا به شهر وارد می شوند و پدر دخترک را مورد آزمایش قرار می دهند. و شما آنجایی کاملا مبهوت می شوید که تصویری از ارتش آمریکا می بینید، مشغول کباب درست کردن و آواز خواندن در کمپ بحرانشان! تصاویر عجیب کنایه آمیز اینجا هم کم نیستند. دخترک که در گودال هیولا مُبَلغ نوشیدنی کره ای و حمایت از تولیدات داخلی می شود. سخنرانی پدربزرگ دخترک برای دو بچه ی دیگرش زمانی که هر دو خوابند و در پایان کشتن هیولا با کوکتل مولوتوف و در پی اش شورش مردم و شکل گیری انقلابی عظیم. میزبان به همه ی کلیشه های ژانر نارو می زند. داستان قهرمانی را دستخوش تغییر بنیادین می کند بی که از سهم قهرمان چیزی کم بگذارد و ویروس ناشناخته ای را زمانی که وجود ندارد، می یابد تا ارتش آمریکا بتواند با خیال راحت، در سلطه طلبی اش به کام آید!


برف شکن (Snowpiercer) – ۲۰۱۳

بالاخره این پارودی چیست؟ - یادداشتی بر سینمای بونگ جون هو - - آکا

برف شکن روایتی پسا آخرزمانی از زمینیست که دچار عصر یخبندان دیگری شده و قطاری که تنها بازماندگان زمین را سالی یک بار به دور زمین می چرخاند. قطاری با طبقات اقتصادی متعدد. حکایتیست از شورش طبقه ی پایین علیه قطار و گردانندگانش. شاید زمانی که “کِرتیس”، “سانگ کَنگ هو (بازیگر مورد علاقه ی جون هو که در هر دو فیلم قبل یکی از نقش های اصلی فیلم را بازی می کند) را از زندان می رهاند تا درادامه ی مسیر کمکشان کند، باز کردن درهای قطار کاری سخت به نظر برسد. ولی در طول فیلم (بدون هیچ اشاره ی مستقیمی از سوی فیلم) می بینیم که هیچ نیازی به مرد کره ای نبوده و درها تنها با اتصال کوتاه کابل ها به هم باز می شوند. شاید بشود گفت حضور دختر غیب گوی سانگ به مراتب از حضور خودش باارزش تر و مهم تر است. دختری که می داند پشت درها چیست. باز هم غافلگیر می شوید. زمانی که می بینید غذای ساکنان طبقه ی پست قطار از چه ساخته می شود و وقتی در کنار این تصویر، تصویر بی نظیر ولعشان در خوردن غذای مهوع همراه با موسیقی شاد آن صحنه را می بینید. زمانی که مراسم اعدام عجیب و احمقانه ی مرسوم و سخنرانی وزیر اعظم قطار را می بینید. زمانی که پشت یکی از درها مدافعان قطار را می بینید، با ماسک هایی که چشم ندارند و طبیعتا نباید بشود از پشتشان چیزی دید! زمانی که در گرماگرم مبارزه، جشن سال نو برگزار می شود. زمانی که در تونلی تاریک، سربازان قطار با چشمی های دید در شب به شورشیان حمله می کنند و شورشیان متوسل به مشعلی می شوند که از انتهای قطار به سیاق مشعل المپیک به واگن مبارزه می رسد. آن هنگام که همراه شورشیان به مدرسه ی قطار می روید و با معلم خشن ولی زیبا و دلربایش آشنا می شوید. و در نهایت آنجا که در تراژیک ترین سکانس فیلم کِرتیس از زمانی سخن می گوید که ساکنین طبقه ی پست قطار شروع به بخشش دست و پاهایشان به هم می شوند تا از گرسنگی تلف نشوند!

برف شکن در ظاهر فیلمی سیاه و اکشن است که ریتم تندش شما را لحظه ای آرام نمی گذارد. از مبارزه ای به مبارزه ی دیگر. از واگنی به واگن بعد. از تصویر دردناک و هولناکی به تصویر بعد. ولی در عین حال نمی شود از لحظات عجیب و طعنه آمیزش هم به راحتی گذشت. لحظاتی که انگار نباید در یک روایت پُر زد و خورد از تراژدیِ زندگیِ ساکنینِ عقب قطار رخ بدهد ولی جون هو بی دریغ آن ها را به شما نشان می دهد. قهرمانان، به سیاق فیلم های آرام فرانسوی سوشی می خورند و خود را برای نبرد نهایی آماده می کنند و در نهایت هم بچه ها هم بازی خرس های قطبی می شوند! این آن هجو تماتیکیست که از آن سخن گفتم. در میانه ی فیلم انگار این موضوع بر شما روشن می شود که دست یابی به موتور مقدس تنها عقده گشایی احمقانه ایست که صحنه ی درگیری مذهب دروغین ساکنان جلوی قطار و آنارشی ابلهانه ی انتهانشینان را فراهم می آورد. قهرمان شاید قهرمان باشد و کارش در زد و خورد درست به نظر برسد. شاید ازخود گذشته باشد و سر نترس داشته باشد ولی در پارودی دست کمی از یک مردک بی عقل ساده لوح ندارد. مردی که انگار جون هو با نقیضه اش تا آنجا به بازی می گیرد که جانش را در راه هدفی نامشخص بگذارد.


در پایان باید گفت، وقتی پای فیلم جون هو می نشینید نمی توانید به آن بخندید و فیلم لحظات خوشی را برای شما رقم نمی زند. قاتل پیدا نمی شود و در نهایت آزادانه به کار خود ادامه می دهد. هیولا در نهایت دخترک را یک لقمه ی چپ می کند و زندگی آخرین بازماندگان انسان به پایان می رسد. ولی می شود در سینمای هو، ناهمگونی صحنه ها و لحظاتی را دید که یکدیگر را نقض می کنند و این همان مفهوم پارودیست که مخاطب فارسی زبان از درک آن محروم مانده.

.

منبع :

تبلیغات