آکاایران: این ماشین متفکّر نه چندان انسانی، شاید آغازگر مُد جدیدی از جذّابیّت جنسی باشد.

به گزارش آکاایران: آیزاک آسیموف

منتشر شده در هفته نامه ی تی وی گاید، ۲۹ آوریل ۱۹۶۷


به لطف وجود تلویزیون، گویا انقلابی با اهمیّتی خارج از تخمین، آمریکا را درمی نوردد. این انقلاب به خصوص وامدار مجموعه ی پیشتازان فضا است، که با تلاش اصیل و موفّقش در ارائه ی تخیّل علمی خوب، به نحوی شگفت انگیر، هر یک از آحاد عامه ی مخاطبان آمریکایی اش را به شکلی متفاوت ملهم ساخته است.

این نکته را با دختر مو طلایی و چشم آبی و زیبایم به بحث گذاشتم، که تازه ۱۲ساله شده و در تمام مسائلی که جنبه ی عملی و واقعی دارند، از من آگاه تر است. این بحث یک روز غروب و بعد از آن به میان آمد که دونفری پای تلویزیون به تماشای سفر ستاره ای نشستیم و در حالی که ناخدا کرک و آقای اسپاک با دشمنی فوق العاده نیرومند دست و پنجه نرم می کردند، تا آخر فیلم نفس مان را در سینه حبس کردیم.

برای آنها که هوادار سریال «پیشتازان فضا» نیستند، بگویم که ناخدا کرک یک پهلوان قابل و یک انسان خالص است. آقای اسپاک یک دورگه ی انسان-بیگانه، و یک موجود منطقی خالص و عاری از احساسات و عواطف است. طبیعتاً ناخدا کرک در واکنش به هر خطری، با شکلک های جذّاب و گویایش واکنش مناسب نشان می داد. ولی از طرف دیگر، چهره ی دراز و آرام اسپاک تکان نمی خورد. حتا یک بار هم نگذاشت کوچک ترین برقی از عواطف در چشم هایش بدرخشد؛ حتا برای کسری از ثانیه هم اجازه نداد که آن صورت درازش یک ذرّه کوتاه تر شود.

بعد دخترم گفت: «به نظر من که آقای اسپاک رؤیاییه!»

آسیموف: این آقای اسپاک عجب جیگریست! - - آکا

آکاایران: آسیموف: این آقای اسپاک عجب جیگریست!

حواسم را جمع کردم! اگر دخترم می گفت که آقای اسپاک رؤیایی است، پس باید برای کل جمعیّت زن های دنیا رؤیایی باشد، چون دختر من هم به همان چیز مبهمی وصل است که «زنانگی» نامیده می شود، پس وقتی در این موارد نظر می دهد، مو لای درزش نمی رود.

ولی مگر ممکن است؟ آقای اسپاک؟ رؤیایی؟ این درست که چهره اش قوی و گیرا است، امّا عبوس و جدّی و خونسرد هم هست. ابروهایش هم که در جهت مخالف، زیادی سربالا رفته و گوش های گنده اش هم حسابی نوک تیز است. آخر مگر می شود او را با یک انسان خالص زمینی شیک و مد روز و خوش بر و رو، و با گوش و ابروی عادی مثل من مقایسه کرد؟

از دخترم پرسیدم: «چرا رؤیاییه؟»

جواب داد: «برای اینکه خیلی باهوشه!»

هیچ تردیدی در این مورد نیست. از دختر های دیگر هم که پرسیدم، تأیید کردند. پیشتازان فضا به واسطه ی آقای اسپاک، حقیقتی را فاش کرده که بر اکثریّت نیمه ی مذکّر جامعه ی بشری پوشیده مانده است.

زن ها معتقدند که مرد باهوش، جذاب است!

هیچ خبر دارید که این حرف برای من یعنی چه؟ می دانید می تواند چه بار عذاب وجدان سنگینی را از روی دوشم بردارد؟ اصلاً می توانید تصوّر کنید که به جایش چه بار حسرت و افسوس سنگین تری را روی دوشم می گذارد؟

امّا به مقدّساتم قسم، تقصیر خودم نبود. گمراهم کردند. در کودکی کتاب ّ های با موضوع بچّه ها را می خواندم، که تام سایر پرچمدارشان بود. نمی دانم آیا در بین خواننده های این نوشته کسی آن قدر پیر هست که آن کتاب یادش باشد؟

کودک قهرمان داستان یادتان هست؟ بچّه ی سرزنده و باحالی نبود؟ رفتار و شخصیّتش مردانه نبود؟ مدام یا برای شنا، یا ماهی گیری کنار برکه ی قدیمی پلاس بود. هیچ وقت هم ادب نمی شد. یا سیب کش می رفت، یا درسش را غلط پس می داد، یا گربه ها را با سنگ می زد.

بعد آن کاراکتر بچّه ی حقیر فضول خبرچین را هم یادتان هست که همه از او بدمان می آمد؟ چنان موجود پست فطرتی بود که همیشه لباس تمیز می پ‍وشید، همیشه مشقش را می نوشت و نمره ی ۲۰ می گرفت و مثل معلّم های ادبیّات حرف می زد. همه ی بچّه های قصّه، و در نتیجه همه ی خواننده ها از این پسربچّه ی باهوش عوضی متنفّر بودند!

با خواندن این داستان ها متوجّه شدم که خودم هم بی خبر از همه جا، مثل همان بچّه ی عوضی، در مدرسه مرتکب گناه نابخشودنی درس خوانی و شاگرد اوّلی شده ام. آه که چقدر سعی کردم فضیلت و درستکاری پیشه کنم، ته دم اسبی موی دخترهای همکلاسم را در دوات فرو کنم، روی تخته سیاهم تصاویر بی ادبانه ای از معلّمم نقاشی کنم و یک کدو تنبل بدزدم. امّا در زمان ما دیگر دختر ها مویشان را دم اسبی نمی بستند، دانش آموزها دیگر در کلاس با خود تخته سیاه کوچک نمی بردند و از سر تا ته محلّه ی بروکلین هم حتا یک نفر پیدا نمی شد که بداند کدوتنبل چیست. هر وقت هم که معلّم چیزی می پرسید، به طور خودکار و بدون فکر، فوراً دست بلند می کردم و جواب صحیح را می دادم. به این ترتیب، بیش از پیش در رذالت فرو می رفتم و خودم را بدنام تر و منفورتر می کردم.

هیچ راهی هم برای خلاص شدن از این وضع پیدا نکردم. وقتی وارد دبیرستان شدم، دیگر این فساد و تباهی تا مغز استخوانم رخنه کرده بود و تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که آن کارنامه های شرم آور و پر از نمره های ممتازم را در هزار سوراخ مخفی کنم تا مبادا روزی چشم یک مأمور اف بی آی به آنها بیفتد. تازه در اواخر دوره ی دبیرستان هم به معضلی بسیار جدّی تر آگاه شدم!

مدتّی بود که درمی یافتم دخترها آن قدرها هم که قبلاً خیال می کردم موجودات ناخوشایند و مزاحمی نیستند. حتا گاهی فکر می کردم که شاید اتلاف وقت برای مصاحبت با یکی دوتا از آنها کاملاً هم بی فایده نباشد، به شرط آن که آدم بداند چطور سر صحبت را باز کند. بعد به نتیجه رسیدم که سینما بهترین جا برای یاد گرفتن روش صحیح باز کردن سر صحبت است، چون معمولاً مردهای عاشق پیشه ی فیلم های سینمایی هم با همین مشکل دست به گریبان بودند.

پهلوان های آن فیلم ها را به خاطر دارید؟ یادتان هست که که مردهایی نیرومند و باوقار بودند که کل زبان شان از ده واژه ی ساده و پانزده جور صدای بی معنی تشکیل می شد؟ جمله ی کلیدی مشترک در همه ی آن فیلم ها را به یاد دارید؟

نه؟ خوب، خودم برایتان می گویم. در این فیلم ها ابتدا نظر یک دختر به پهلوان داستان جلب می شود. او در وجود این مرد چیزی می بیند که در دیگر شخصیّت های مذکر فیلم پیدا نمی شود و من با جدیّت سعی می کردم بفهمم که آن چیست.

اوّل از همه اینکه پهلوان داستان از همه ی دیگر مذکّرهای فیلم خوش قد و بالا تر و خوش قیافه تر و خوش لباس تر بود، امّا معلوم بود که این فقط ظاهر قضیه است. بدیهی بود که هیچ زنی صرفاً جذب ویژگی های ظاهری مردها نمی شود. آن عامل جذّاب می بایست چیزی عمیق و نهفته باشد، که من آن را داخل همان جمله ی کلیدی کشف کردم که از این قرار است:

در صحنه ای از فیلم زن به دوستش می گوید: «من عاشق اون لندهور شدم.» یا بعضی اوقات مستقیم به خود پهلوان داستان می گوید: «ای لندهور، من عاشقت شدم!»

همین بود! به اعتقاد هالیوود، شرط لازم و کافی برای جذابیّت نزد زن ها این بود که مرد حتماً «لندهور» باشد. بی درنگ به دنبال معنای واژه ی «لندهور» به فرهنگ وبستر (ویرایش دوّم) رجوع کردم که هشت مترادف و معنای مختلف برایش درج کرده که هشتمین معنا از این قرار بود: «مردی درشت اندام، شلخته و کودن».

باز هم شرایطم مشابه دوران مدرسه بود. البته اگر سعی می کردم می توانستم مرتکب شلختگی بشوم. ولی برای کودن بودن هیچ استعداد نداشتم. با تمرکز فراوان می توانستم تا مدّتی طرف مقابلم را با قیافه ی منگ نگاه کنم و در جواب حرف هایش بگویم «من که هیچی حالی ام نشد»، امّا دیر یا زود یک جایی حواسم پرت می شد و کار از دستم درمی رفت و سهواً یک جمله ی عاقلانه و منطقی از دهنم می پرید و بعد ناچار باید سرم را از شرم پایین می انداختم. هیچ فایده نداشت؛ عرضه نداشتم خودم را به آن سطح از «لندهورگی» ارتقاء بدهم که زنی را به خودم جلب کنم.

البته هر طور بود ازدواج کردم. فرضیه ی خودم این است که آن بانوی جوانی که همسرم شد لابد در پس ظاهر معمولی و پیش پا افتاده ی من یک جور استعداد نهفته ی شلختگی و کودنی دیده که حاضر به ازدواج با من شده. یعنی پس حتماً به خاطر زیبایی درونم با من ازدواج کرده.

بعد تلویزیون از راه رسید. شوهرهای سریال های سیت کام را که یادتان هست! مگر همه خنگ نیستند؟ تا حالا دیده اید یک نفرشان بدون کمک عیالش بتواند بند کفشش را درست گره بزند؟ تا حالا هیچ کدام شان آن قدر عقل و شعور داشته اند که بتوانند حتا یک بار برای کسی یا چیزی بیش از همسرشان اولویّت قائل شوند؟ حتا برای خواهرزاده ی پنج ساله یشان؟

وجه مشترک همه ی سریال های سیت کام در دو نکته خلاصه می شود: اوّل حماقت شوهر و دوّم هوش سرشار زن خانواده و عشق بی پایانش به همسر.

مگر ممکن است که این نکات به هم هیچ ربطی نداشته باشند؟ همه ی اینها ما را به این استنتاج هدایت می کنند که زن ها اساساً باهوشند و شوهرشان را اصلاً به این دلیل دوست دارند که احمق است.

آسیموف: این آقای اسپاک عجب جیگریست! - - آکا

فقط این را بگویم که من سال ها و سال ها با تمام وجود تلاش کرده ام که شوهر احمقی باشم. همسرم که زنی بسیار وفادار است، بارها و بارها به من اطمینان خاطر داده که وظیفه ام را به نحو احسن انجام داده ام و احمق ترین شوهری هستم که تاکنون پا بر عرصه ی وجود نهاده. ظاهراً که در کلامش صداقت موج می زند. با این حال، باز گاهی تردید می کنم که آیا واقعاً این را از صمیم قلب می گوید، یا از سر تملّق؟

امّا بعد، آن الهام روشنگرانه ا ی از راه رسید که از شدّت درخشش چشمم را زد. باز برای تماشای پیشتازان فضا پای تلویزیون نشسته بودم؛ مجموعه ای که وفادارانه از همان قسمت اوّل دنبال کرده ام، چون دوستش دارم، چون خوش ساخت است، چون مهیّج است، چون نکات و مسائلی را سربسته و در لفاف علمی تخیّلی مطرح می کند که معمولاً بیان صریح شان در هنر های دراماتیک دشوار است و چون اگر علمی تخیّلی مثل این مجموعه درست روایت شود، مناسب ترین ژانر ادبی برای نسل ماست.

ولی تا آن لحظه هیچ عقلم به این نرسیده بود که آقای اسپاک هوس انگیز است. حتا احتمال بعیدش هم به ذهنم خطور نکرده بود. فکرش را هم نمی کردم که دخترها برای دو میلی متر بالا و پایین رفتن یک ابرو غش و ضعف کنند یا با دیدن بارقه ی بسیار ضعیفی از یک لبخند بر گوشه ی لبش جیغ بکشند. چرا؟ چون باهوش است!

حیف که از اوّل نفهمیدم! حیف!

ولی حالا دارم این خبر را برای همه جار می زنم. شاید دیگر از من گذشته باشد(که شاید هم نه) ولی باید هوای نسل جدیدمان را که داشته باشیم!

آهای مردها! گوش تان به من هست؟ ای مردها، هر جا که هستید، دروغ های قدیمی را از مغزتان بیرون بریزید. من بالأخره رمز کار را کشف کردم. باهوش بودن هوس انگیز است!

 شنیدید چی گفتم مردها؟ دیگر آرام بگیرید و خودتان باشید. دیگر دستیابی به «لندهورگی» را هدف و سرلوحه ی زندگی قرار ندهید. باهوش بودن هوس انگیز است!

فقط یک چیز است که نگرانم می کند: اینکه آیا ممکن است جذّابیّت جنسی آقای اس‍پاک ناشی از گوش هایش باشد؟ آخر، فرهنگ وبستر (ویرایش دوّم) در هشتمین معنای واژه ی «لندهور» درشت بودن اندام را هم قید کرده، که قاعدتاً باید شامل گوش هم باشد و آقای اسپاک هم گوش های درشتی دارد.

پس آیا امکان دارد که وقتی زنی به یک مرد می گوید «ای لندهور، من عاشقتم»، منظورش این باشد که عاشق گوش های بزرگ اسپاکی آن مرد شده؟

خب، کار از محکم کاری عیب نمی کند. من باهوش که هستم! محض احتیاط دست به کار شدم که گوش هایم را هم دراز و نوک تیز کنم.

.

منبع :

تبلیغات