چند نمونه از تصاویر غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می باشند

آکاایران: چند نمونه از تصاویر غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می باشند

آکاایران: این روزها اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید ، تمامی اخبار دنیا را می توانید در کمتر از چند ساعت مرور کنید و یا از اتفاقاتی که در جای جای دنیا اتفاق می افتد آگاه شوید. با تمام مزایا و امکاناتی که اینترنت در اختیار ما قرار میدهد، می تواند باعث منتشر شدن اخبار غیر واقعی و یا دامن زدن به شایعات شود.
بارها شده که با دیدن عکس هایی در اینترنت فکر کنیم که آیا این عکس واقعی است یا غیر واقعی. در همین باره تعدادی از عکس های غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی دست بدست می شوند را برای شما در زیر قرار داده ایم.
تصویر اول مربوط به شارک عظیم جثه ای است که گفته می شود این عکس مربوط به سال 1940 است. اگر این تصویر را در اینترنت دیدید ، اطمینان داشته باشید که تصویر غیر واقعی است.

 چند نمونه از تصاویر غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می باشند

به گزارش آکاایران:
تصویر دوم مربوط به ابریست که به شکل اژدها در آمده ، این عکس به عنوان یک اتفاق طبیعی در فضاهای مجازی در حال دست بدست شدن است. در واقع این تصویر اثر یک فتوشاپ کار حرفه ای به نام کاربری StrixCZ است.

 چند نمونه از تصاویر غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می باشند


تصویر سوم مربوط به روزنامه ای می باشد که گفته می شود مربوط به ترور Abraham Lincoln است. این تصویر هم غیر واقعی می باشد.

 چند نمونه از تصاویر غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می باشند


تصویر آخر ما مربوط به تبلیغی قدیمیست که در آن انیشتین در حال تبلیغ Mentos می باشد. این تصویر هم غیر واقعی می باشد.

 چند نمونه از تصاویر غیر واقعی که این روزها در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می باشند


تمامی تصاویر فوق هنر دست طراحان زبردستی می باشد که به راحتی می توانند بازار شایعات و داستان های غیر واقعی را در اینترنت گسترش دهند.

منبع :

تبلیغات