شاهزاه تاریکی را بهتر بشناسید

 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

آکاایران: سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

آکاایران: وقتی میبینید که برخی وسایل نقلیه ی مهم فیلم ها به مزایده گذاشته میشوند ، مانند ماشین dodge charger  1969 ژنرال لی مربوط به dukes of hazzard یا جایزه ی پیروزی فرونزی سال 1949 مربوط به happy days ، ممکن است برای متعجب کننده باشد که یک مدل کوچک از سفینه ی فضایی از آنها جلو زده باشد . البته  نه اگر پرستش زیاد برخی طرفداران این فیلم را در نظر بگیرید . یک مدل مینیاتوری blockade runner ، اولین سفینه ی فضایی که در episode IV : a new hope سال 1977 ظاهر شد ،آخر هفته  با قیمت 450000 دلار در مزایده ی history به فروش رفت و دیگر گنجینه های هالیوود هم چندان عقب نبودند . به دنبال این قیمت زیاد ،قیمت   blockade runner دو برابر شد و به عنوان گران ترین قطعه ی یادبود  جنگ ستارگان فروخته شده در مزایده به کتاب رکورد ها رفت . دیگر وسایل فروخته شده در این مراسم از این مجموعه ی بلاک باستری شامل لباس مخصوص " لیا ی برده " از  قسمت بازگشت جدای ( 96000 دلار ) و قسمتی از ستاره ی مرگ از  همین فیلم به قیمت 39000 دلار .
همچنین پیشنهاد های زیادی روی محصولات جورج لوکاس بود ، مانند تازیانه ی امضا شده ی ایندیانا جونز با قیمت 204000 و کلاهش با قیمت 000 ، در زمینه ی ابر قهرمان ها ، لباس سوپر من جورج ریوز با قیمت 216000 و کت امضا شده ی آرنولد شواتزر در ترمیناتور 2 : روز داوری به قیمت 36000 فروخته شد . پوشش اسپاک از star trek: the original series به قیمت 84000 دلار ، در حالیکه جایزه ی برده شده توسط کلاید د وینا مربوط به "dark shadows in the south seas " سال 1928/29 و نرما شیرر برای the divorcee سال 1930 هر دو به قیمت 180000 فروخته شدند .

 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند
 سفینه ی فضایی فیلم جنگ ستارگان از همه وسایل با ارزش فیلم های علمی تخیلی دیگر جلو زده و با 450000 دلار قیمت در مزایده رکورد میزند

به گزارش آکاایران: در بین این وسایل گران قیمت و مهم چیزهای کمتر معروف هم بودند اما هنوز از لحاظ فرهنگی برجسته و عجیب . دست نوشته ی wars of the world پخش شده در رادیو توسط اورسون ولس به قیمت 28000 فروخته شد و نوشته ی ویرایش شده اش برای citizen kane همراه با دست نوشته های بدخط 44800 فروخته شد . علاوه بر وسایل با ارزش تزئینی هالیوود تعدادی وسیله ی نقلیه ی معروف نیز به مزایده گذاشته شدند . در میان اینها ژنرال لی با قیمت 12000 دلار که قبلا گفته شد ، و هلی کوپتر sunset tripper   درامر لد زپلین ، جان بنهام که در سال 1976 در فیلم مستند the song remains the same نشان داده شد . (48000 دلار ) . جایزه ی فرونزی و ماشین black beautyفیلم the green homet و همچنین هارلی دیویدسون XLCH1000 " starocycle " ایول کنیول خواسته نشدند .
شما میتوانید برای دقیق تر دیدن برخی از این وسایل که دست را در این مزایده عوض کردند ، نگاهی به گالری ما بیندازید .

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شاهزاه تاریکی را بهتر بشناسید

تبلیغات