نچه در طول مبارزه با شمشیر نوری اتفاق خواهد افتاد

آکاایران: نچه در طول مبارزه با شمشیر نوری اتفاق خواهد افتاد

آکاایران: فیزیکدانی به نام مارتین آرچر، در مورد عواقب مبارزه با شمشیر های نوری در جنگ های فضایی" جنگ ستارگان" صحبت کرده است. این دانشمند عنوان می کند، جنگ با شمشیر نوری در واقعیت با آنچه شما در صفحه نمایش تلویزیون خود می بینید بسیار متفاوت است به همین منظور ویدئویی را در یوتیوب با همین مضمون منتشر کرده است.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟

لیزرهای نوری در واقع پرتویی از نور نیستند بلکه مانند یک چراغ قوه لیزری همراه با گرمای زیاد که توسط یک میدان مغناطیس قوی محصور شده است، عمل میکند .
درجه حرارت این شمشیر ها را می توان با استفاده از فرمول فیزیکدان ماکس پلانک محاسبه کرد.
به گزارش آکاایران: درجه حرارت رنگ قرمز معادل 726 سانتیگراد و رنگ آبی  14700 درجه سانتیگراد است. هنگامی که با شمشیر بر شمشیر دیگر ضربه بزنید برخورد دو میدان مغناطیسی متفاوت با نیرو های غیر یکسان، رخ خواهد داد. در نتیجه مقدار زیادی انرژی آزاد خواهد شد و گرمای حاصل از سرعت و شدت برخورد تمام اجسام در اطراف ضربه را بخار خواهد کرد.
بنابراین این دوئل با شمشیر در همان ضربه اول چنان میدان مغناطیسی قوی را ایجاد خواهد کرد که هر دو جنگجو را در لحظه به بخار تبدیل خواهد کرد.

منبع :

تبلیغات