بر اساس تحقیقات جدید انجام بازی های کامپیوتری باعث جوان تر شدن ذهن می شود - آکا

همه ی ما راجع به تاثیرات فراگیر و مخرب بازی های کامپیوتری نظیر سندرم پیترپن (علائم عدم تمایل فرد به بزرگ شدن و پذیرش مسئولیت) و بعضا خشونت بیش از حدی که بعضی از این بازی ها در پی دارند کم و بیش چیزهایی شنیده ایم. اما اکنون اثبات شده که نقش بازی های کامپیوتری درجوان نگه داشتن ذهن، درست همانند شعاری است که نینتندو در مورد مجموعه بازی های Brain Age داده بود: «این بازی ها از پیر شدن مغز جلوگیری می کنند».

محققان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو در دوره ای 4 ساله، گروهی از افراد را به منظور انجام یک بازی سفارشی به کار گرفتند. طبق گزارشی از نیویورک تایمز، وظیفه بازیکن رانندگی با یک وسیله ی نقلیه وشناسایی همزمان علائمی مشخص و از قبل تعریف شده بر روی جاده بود. علاوه بر این بازیکن نباید واکنشی به علائم نامربوط نشان می داد. البته این بازی در حد و اندازه ی بازی Grand Auto Theft مهیج نبود! اما توانست ارتباط بین سن و توانایی انجام کارهای مشکل و همزمان (multitasking) را نمایان سازد. بعد از آموزش و انجام بازی، افراد بین 60 تا 80 سال آزمایش توانستند در حد کسی که کسری از سن آنها را دارد ( و البته در انجام این بازی مهارتی ندارد) ظاهر شوند. مهم تر از همه اینکه این تجربه، بهره وری مغز این افراد را در تعامل با محیط خارج بازی و دنیای واقعی نیز افزایش داد.

برای اثبات تصادفی نبودن این پدیده، محققان از دستگاه ثبت نوار مغز برای بررسی فعالیت های مغزی افراد مسن تر استفاده کردند و دریافتند که هنگام بازی، فعالیت امواج الکتریکی مغزی در جلوی سر این افراد که رابطه ی مستقیم با «توجه» دارد مشابه نمونه ی آن در جوانان، شده است.

این کشف به دانشمندان کمک می کند تا به منظور بهبود عملکردهای شناختی نظیر حافظه، دریابند که بر روی کدام نواحی از مغز باید کار کنند.

منبع : engadget

 


UCSF study shows gaming makes you cognitively younger

A slew of negatives plague video games — Peter Pan Syndrome, hyper-violence, camping — but their youthfulness could do just what Nintendo"s Brain Age promised: improve elderly brain function. Over four years, researchers at the University of California, San Francisco had a group play a custom game (video of it in action is after the break) that tasks players to drive and identify road signs that appear while ignoring certain others, according to the New York Times. It"s not quite Grand Theft Auto, but it proved how hard successfully multitasking becomes with age. However, after training with the game, the 60 to 80 year old test subjects stomped those a fraction of their age who had no prior exposure to it. What"s more, this experience produced brain functionality benefits outside of the game.

This isn"t a fluke, either. For proof, the scientists used electroencephalography to monitor the older subjects and found that while playing, the theta wave activity — associated with attention — in their prefrontal cortexes looked like that of a younger adult"s. These findings may help scientists understand what areas of the brain "could and should" be manipulated to improve cognitive functions like memory. The study appears in today"s edition of Nature and backs up similar research from May that also used a concentration-heavy game, and reported like results. Now if you"ll pardon us, we have to show our parents that all those hours of our childhood weren"t wasted.

 

تبلیغات