FIFA 15 یا PES 2015 | مسئله این است! (به روایت تصویر) - آکا

ده سال پیش، FIFA و PES بر طبل رقابت کوبیدند. در این رقابت، PES، به بیراهه رفت و به FIFA اجازه داد تا گوی سبقت را ربوده و به ویژگی های کیفی بالایی دست یابد. حالا رقابت جدیدی بین نسخه 2015 آنها، شکل گرفته است. در ادامه اسکرین شات هایی از هر دو بازی برای مقایسه گذاشته شده اند.

به خاطر سرعت اسیدی اینترنت توی ایران، به حای گذاشتن ویدئوها، تنها به گرفتن اسکرین شات از اونها، بسنده کردم. حالا قضاوت بین این دو بازی با شما…

تبلیغات