بهترین بازی های سال 2012 از نگاه دیجیتال ترندز - آکا

,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

امسال در زمینه صنعت بازی سال بسیار پرسر و صدایی بود، به قول دیجیتال ترندز یک سال بسیار عجیب و غریب برای صنعت بازی. مثل همیشه رقابت بسیار شدیدی بین کنسول های مختلف وجود داشت و بازی های بسیار خوب و مختلفی برای آنها عرضه شد که همین مسئله رقابت بین آنها را شدیدتر میکرد. به هر حال هر کنسول دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود هستند و همگی توانسته اند در زمینه های مخصوص به خود موفقیتهایی نیز بدست آوردند . دیجیتال ترندز نگاهی به بهترین های صنعت بازی در بخش ها و ژانرهای مختلف انداخته است که در ادامه با بهترین ها در سال ۲۰۱۲ (از دید این وبسایت) آشنا می شوید.

آیا شما هم تجربه انجام این بازی های را داشته اید ؟ اگر جواب مثبت است از تجربه خود در این زمینه بگوئید .


Best Action/Adventure Game
Hitman Absolution

,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Competitive Multiplayer
Halo 4


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Co-Op Game
Journey


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Driving Game
Forza Horizons


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Fighting Game
Tekken Tag Tournament 2


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best FPS
Borderlands 2


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Graphics/Art
Max Payne 3


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Puzzle Game
Lumines Electronic Symphony


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Re-make/Re-release
Persona 4 Golden


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best RPG
Borderlands 2


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Shooter
Max Payne 3


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Sports Game
NBA 2K13


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Writing
The Walking Dead


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best PC only game
PlanetSide 2


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best PS3 exclusive
Journey


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Xbox 360 Exclusive
Halo 4


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Best Wii/Wii U exclusive
ZombiU


,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی

 

Game of the Year
The Walking Dead, Season 1

,ترفند بازی، ترفندهای بازی، رمزهای بازی


منبع : en.gadgetnews

اخبار اکاایران

تبلیغات