بهترین بازی های سال

امسال در زمینه صنعت بازی سال بسیار پرسر و صدایی بود، به قول دیجیتال ترندز یک سال بسیار عجیب و غریب برای صنعت بازی. مثل همیشه رقابت بسیار شدیدی بین کنسول های مختلف وجود داشت و بازی های بسیار خوب و مختلفی برای آنها عرضه شد که همین مسئله رقابت بین آنها را شدیدتر میکرد. به هر حال هر کنسول دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود هستند و همگی توانسته اند در زمینه های مخصوص به خود موفقیتهایی نیز بدست آوردند . دیجیتال ترندز نگاهی به بهترین های صنعت بازی در بخش ها و ژانرهای مختلف انداخته است که در ادامه با بهترین ها در سال ۲۰۱۲ (از دید این وبسایت) آشنا می شوید.

آیا شما هم تجربه انجام این بازی های را داشته اید ؟ اگر جواب مثبت است از تجربه خود در این زمینه بگوئید .


Best Action/Adventure Game
Hitman Absolution

بهترین بازی های سال

 

Best Competitive Multiplayer
Halo 4


بهترین بازی های سال

 

Best Co-Op Game
Journey


بهترین بازی های سال

 

Best Driving Game
Forza Horizons


بهترین بازی های سال

 

Best Fighting Game
Tekken Tag Tournament 2


بهترین بازی های سال

 

Best FPS
Borderlands 2


بهترین بازی های سال

 

Best Graphics/Art
Max Payne 3


بهترین بازی های سال

 

Best Puzzle Game
Lumines Electronic Symphony


بهترین بازی های سال

 

Best Re-make/Re-release
Persona 4 Golden


بهترین بازی های سال

 

Best RPG
Borderlands 2


بهترین بازی های سال

 

Best Shooter
Max Payne 3


بهترین بازی های سال

 

Best Sports Game
NBA 2K13


بهترین بازی های سال

 

Best Writing
The Walking Dead


بهترین بازی های سال

 

Best PC only game
PlanetSide 2


بهترین بازی های سال

 

Best PS3 exclusive
Journey


بهترین بازی های سال

 

Best Xbox 360 Exclusive
Halo 4


بهترین بازی های سال

 

Best Wii/Wii U exclusive
ZombiU


بهترین بازی های سال

 

Game of the Year
The Walking Dead, Season 1

بهترین بازی های سال


منبع : en.gadgetnews

تبلیغات