loading...

آکاایران:  

Alt:

 ۱- کلید Alt را نگه دارید و روی فایل مورد نظر دو با کلیک (دو بار Enter را فشار بدهید) کنید. با این روش به سرعت صفحه properties باز می شود.

به گزارش آکاایران:  ۲- کلید Alt را نگه دارید و در همان حال کلید Tab را فشار بدهید. با این کار صفحه ای باز می شود که فایل های درحال اجرا را نشان می دهد و شما می توانید بین گزینه های taskbar جا به جا شوید.

 ۳- می خواهید منو File, Edit, View و… را باز کنید. اگر دقت کنید زیر حرف اول این کلمات در اکثر برنامه ها مانند Internet Explorer و Firefox خط کشیده شده است. با نگه داشت Alt و فشار دادن کلید اول کلمه می توانید به منوها دسترسی داشته باشید. مثلا برای باز کردن منو file همزمان Alt+Fرا فشار می دهید.

 ۴- اگر از Internet Explorer استفاده می کنید با ترکیب Alt و کلیدهای جهات دار چپ و راست می توانید صفحات را Forward  یا Back کنید.

 Ctrl+Shift+2 :

 تا به حال به رعایت نیم فاصله دقت کرده اید؟

 به این مثال توجه کنید:

 ۱- ایرانی می تواند.

 ۲- ایرانی می تواند.

 در (۱) نیم فاصله رعایت نشده و در (۲) رعایت شده است. برای نگارش درست لغات فارسی باید نیم فاصله رعایت شود. نکات نگارشی نوشتن را رعایت کنید.

 Ctrl+Shift+1 :

 بلدید به این صورت بنویسید:

 ی‍ ، ‍ا ، ‍‍ع ، ‍‍‍غ ، ‍ح ، ‍خ ‍

 با فشاردادن کلیدهای بالا هنگام تایپ کردن، اینگونه بنویسید.

 Shift + J :

 حتما دیده اید بعضی ها حروف را هنگام تایپ کردن می کشند. حرفی که می خواهید کشیده شود را تایپ کنید سپس تا جایی که می خواهید حرف کشیده شود کلیدهای Shift+j را نگه دارید.

 بوق:

 صدای بوق برای فشار دادن کلیدهای Num Lock  و Caps Lock و Scroll Lock کمک می کند تا اگر هنگام تایپ کردن اشتباهی این کلیدها را فشار دادید زود متوجه بشوید.

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نیم فاصله در کیبورد

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات