تبدیل واحد

آکاایران: تبدیل واحد ارز با گوگل

آکاایران: گوگل می تواند به طور مستقیم ، واحدهای ارزی کشورهای مختلف جهان را به یکدیگر تبدیل کند. امکان تبدیل حدود

به گزارش آکاایران: ۱۰۰ واحد ارزی به یکدیگر در این روش وجود دارد (البته امکان تبدیل واحد ریال ایران به سایر واحدهای پولی در

حال حاضر میسر نیست).برای این کار این ترفند را دنبال کنید.

عبارت مقابل را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید: ( Currency 1 in Currency 2 )

به جای Currency1 بایستی واحد ارزی اول و به جای Currency2 واحد ارزی دوم را وارد کنید. ( مثال : ۱ dollar in euro )

یا به طور صحیح تر علامت اختصاری واحدهای پولی را وارد خواهیم کرد: ( ۱ USD in EUR )

منبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات