آکاایران:  

 حاکم اینترنت از دولت آمریکا درخواست استقلال کردبه گزارش آکاایران: " آیکان " سازمان بین المللی ثبت دامنه ها و نامهای اینترنتی از دولت آمریکا خواست که کنترل رسمی خود را روی اینترنت به طور مستقل و بدون دخالت دولت انجام دهد...


" آیکان " سازمان بین المللی ثبت دامنه ها و نامهای اینترنتی از دولت آمریکا خواست که کنترل رسمی خود را روی اینترنت به طور مستقل و بدون دخالت دولت انجام دهد.

حاکم اینترنت از دولت آمریکا درخواست استقلال کرد

آکاایران: حاکم اینترنت از دولت آمریکا درخواست استقلال کرد


اینترنت در آمریکا متولد شد و "آیکان" نیز که سازمان بین المللی ثبت دامنه ها و نامهای اینترنتی است زیر نظر مستقیم دولت آمریکا قرار دارد.
این درحالی است که کمیسیون اروپا از سالها قبل روی ایجاد یک سیستم مستقل که کاملا به وسیله بخش خصوصی و بدون نظارت هیچ دولتی اداره می شود، کار می کند.
به همین منظور "آیکان" با ارسال گزارشی به دولت آمریکا به تشریح اهداف و چشم انداز خود از ارائه درخواست کنترل اینترنت به روشی کاملا مستقل پرداخته است.
توافقی که با عنوان "توافق پروژه الحاقی" پیش از این میان آیکان و دولت آمریکا به امضا رسیده است، این سازمان بین المللی را زیر نظارت وزارت بازرگانی آمریکا قرار می دهد که مفاد این توافقنامه در سال 2009 به پایان می رسد.

منبع خبر : عصر ایران - https://asriran.com/view.php?id=34455منبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات