سایت انتخابات مجلس 8 هم بالاخره هک شد. -آکا

آکاایران:  

 سایت انتخابات مجلس 8 هم بالاخره هک شد.به گزارش آکاایران: با این همه ادعا سایت انتخابات مجلس هشتم هم هک شد ...


سایت انتخابات مجلس 8 هم بالاخره هک شد.
سایت انتخابات مجلس هشتم هم حک شد و جالب اینکه پس از هک برای رفع ** از طرف مخابرات فیلترشد.
از جزییات هک گزارشی منتشر نشده است.
ولی هکر ایمیل حود را برروی صفحه پایگاه قرار داده است.
www.majles8.com

,سایت انتخابات مجلس 8 هم بالاخره هک شد., سایت ,iran ,[categoriy]

آکاایران: سایت انتخابات مجلس 8 هم بالاخره هک شد.


,سایت انتخابات مجلس 8 هم بالاخره هک شد., سایت ,iran ,[categoriy]منبع خبر : ایران حال - http://www.iranhakk.com/newsمنبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات