loading...
آکاایران:  

 بیل گیتس در کودکی ، بی تربیت و گستاخ بودهبه گزارش آکاایران: کتابی از پدر بیل گیتس بنیانگذار میلیاردر شرکت مایکروسافت در روزهای آینده وارد بازار نشر آمریکا خواهد شد. در این کتاب، پدر بیل گیتس ضمن تعریف خاطرات کودکی رئیس سابق مایکروسافت وی را پسری گستاخ و بی تربیت معرفی کرده است...


والدین بیل گیتس که از رفتارهای گستاخانه پسر به سطوح آمده و درباره آینده وی بسیار نگران شده بودند تصمیم گرفتند با یک روانشناس تماس بگیرند. اما روانشناس پس از معاینه بیل به خانواده اش اطمینان داد که مشکلی وجود ندارد و بیل گیتس تنها به کمی آزادی بیشتر نیاز دارد تا بتواند استعداد خود را بروز دهد.

بیل گیتس در کودکی | بی تربیت و گستاخ بوده

آکاایران: بیل گیتس در کودکی ، بی تربیت و گستاخ بوده


،به تدریج که زمان به جلو پیش می رفت، رئیس غول نرم افزاری دنیا بیش از همیشه هوش خود را نشان داد به طوری که موجب افتخار پدر شد، درحالی که مادر هنوز از رشد هوشمندانه پسر خوشحال نبود.
این کتاب که سه شنبه این هفته وارد بازار آمریکا می شود از اسرار کودکی بزرگترین و خبرسازترین فرد دنیای انفورماتیک و اقتصاد پرده برداشته و نشان داده است که بیل گیتس از همان کودکی پسربچه ای دمدمی مزاج بوده است و همین دمدمی مزاجی اش موجب شد که با گذر زمان تبدیل به ثروتمندترین مرد روی زمین شود.

منبع خبر : کمیاب - http://www.kamyabnews.com/fa/pages/?cid=6214منبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات