سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری) -آکا

آکاایران:  

 سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری)به گزارش آکاایران: سیر تحول سیستم عامل مشهور ماکروسافت است که توانست دنیای رایانه های خانگی را متحول نماید.البته لازم به ذکر است تا قبل از ورژن 95 این سیستم عامل،ویندوز تنها یک برنامه کمکی بود که بر روی DOS نصب می گردید و نه یک سیستم عامل...


آنچه در تصاویر مشاهده می کنید سیر تحول سیستم عامل مشهور ماکروسافت است که توانست دنیای رایانه های خانگی را متحول نماید.البته لازم به ذکر است تا قبل از ورژن 95 این سیستم عامل،ویندوز تنها یک برنامه کمکی بود که بر روی DOS نصب می گردید و نه یک سیستم عامل.
Windows 1.0

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]

آکاایران: سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری)


Windows 2.0

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]


Windows 3.0

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]


Windows 3.11

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]Windows 3.11 NT

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]


Windows 95

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]Windows 98

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]Windows 2000

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]Windows Millennium Edition

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]Windows XP

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]


Windows Vista

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]


Windows 7

,سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری), سایت ,iran ,[categoriy]منبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات