آکاایران:  

 سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری)به گزارش آکاایران: سیر تحول سیستم عامل مشهور ماکروسافت است که توانست دنیای رایانه های خانگی را متحول نماید.البته لازم به ذکر است تا قبل از ورژن این سیستم عامل،ویندوز تنها یک برنامه کمکی بود که بر روی DOS نصب می گردید و نه یک سیستم عامل...


آنچه در تصاویر مشاهده می کنید سیر تحول سیستم عامل مشهور ماکروسافت است که توانست دنیای رایانه های خانگی را متحول نماید.البته لازم به ذکر است تا قبل از ورژن این سیستم عامل،ویندوز تنها یک برنامه کمکی بود که بر روی DOS نصب می گردید و نه یک سیستم عامل.
Windows 1.0

سیستم عامل

آکاایران: سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری)


Windows 2.0

سیستم عامل


Windows 3.0

سیستم عامل


Windows 3.11

سیستم عاملWindows 3.11 NT

سیستم عامل


Windows

سیستم عاملWindows 98

سیستم عاملWindows 2000

سیستم عاملWindows Millennium Edition

سیستم عاملWindows XP

سیستم عامل


Windows Vista

سیستم عامل


Windows 7

سیستم عاملمنبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات