آکاایران:  

 عدم استفاده کافی شرکت های سنتی و محافظه کار از فناوری اطلاعاتبه گزارش آکاایران: تحقیقات جدید نشان می دهد نزدیک به یک چهارم از کسب و کارهای تجاری در سرتاسر جهان درک صحیحی از اولویت های خود در تدارک منابع IT ندارند...


تحقیقات جدید نشان می دهد نزدیک به یک چهارم از کسب و کارهای تجاری در سرتاسر جهان درک صحیحی از اولویت های خود در تدارک منابع IT ندارند.

عدم استفاده کافی شرکت های سنتی و محافظه کار از فناوری اطلاعات

آکاایران: عدم استفاده کافی شرکت های سنتی و محافظه کار از فناوری اطلاعات


در تحقیقی که از سوی مرکز غیرانتفاعی IT Governance Institute و از بین 749 مدیر تجاری سطح C (شامل مشاغل مدیرعامل، مدیر فناوری اطلاعات و مدیر توسعه و تحقیقات) صورت گرفت مشخص گردید که 60 درصد از سازمان ها معتقدند فعالیت های تجاری آنان بهره کافی و لازم را از IT می برد.
در صدر لیست استفاده از IT مواردی مانند روابط عمومی بهتر، ریسک مدیریتی پائین تر و مدیریت تولید بهتر به چشم می خورد.
شرکت های دارای ابتکار و نوآوری، فناوری اطلاعات را بعنوان زیربنای کسب و کار خود شناخته و از آن به عنوان سلاحی در رقابت با دیگران استفاده می کنند.
با این حال نیمی از شرکت هایی که مورد پرسش قرار گرفتند هنوز معیارهای قابل اندازه گیری را در ارتباط با بکارگیری IT در سازمان خود پیاده ننموده اند که این نشان دهنده این امر است که شرکت های سنتی و محافظه کار در برخورد با IT و پذیرش آن از طبیعت و روش ذاتی مختص خود پیروی نموده و در برابر آن مقاومت می نمایند.

منبع خبر : ایتنا - https://www.itna.ir/archives/news/009890.phpمنبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات