جدول قیمت گوشی های Apple در بازار

آکاایران: جدول قیمت گوشی های Apple در بازار

آکاایران: Apple

Apple iPhone 5 . 16 2,500,000 Apple iPhone 5 . 32 2,950,000 Apple iPhone 5 . 64 3,400,000 Apple iPhone 4S . 16 2,000,000 Apple iPhone 4S . 32 2,250,000 Apple iPhone 4S . 64 2,600,000 Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 128 3,390,000 Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 64 2,950,000 Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 32 2,600,000 Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular . 16 2,270,000 Apple iPad 4 Wi-Fi . 128 3,050,000 Apple iPad 4 Wi-Fi . 64 2,400,000 Apple iPad 4 Wi-Fi . 32 2,130,000 Apple iPad 4 Wi-Fi . 16 1,880,000 Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 2,400,000 Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 2,130,000 Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 1,750,000 Apple iPad mini Wi-Fi . 64 1,850,000 Apple iPad mini Wi-Fi . 32 1,650,000 Apple iPad mini Wi-Fi . 16 1,260,000

 


آکا ایران
آکا ایران » فناوری اطلاعات » اخبار فن آوری » قیمت گوشی های Apple در بازار

منبع :

گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران
تبلیغات